Elevhåndbok

Elevhåndbokens innhold

 2 Velkommen til Alta videregående skole

3 Kontaktinformasjon

4 Skolens ledelse

5 Om skolen 

6 elevenes skolemiljø

7 Elevmedvirkning

 

8 Skolestart og læremidler

 

9 Nyttig informasjon

10 Tilpasset opplæring og spesialundervisning

11 Særskilt for noen fag

12 Fravær og orden 

 

13 Vurdering og fastsettelse av karakter​

14 Klage  25

  • Klage på standpunktkarakter 
  • Klage på muntlig eksamen og praktiske eksamener 
  • Klage på skriftlige eksamener 
  • Klage på karakter i orden og atferd 

15 Eksamen

 

16 Elever som avbryter skolegangen

17 Skolerute

 Skolerute

18 Branninnstrukser

 

Oversikt over skolens tilbud

Kart over skolens område