Elevhåndbok

Elevhåndbokens innhold

 2 Velkommen til Alta videregående skole

3 Kontaktinformasjon

4 Skolens ledelse

5 Om skolen 

 

6 elevenes skolemiljø

 

7 Elevmedvirkning

 

8 Skolestart og læremidler

 

9 Nyttig informasjon

 

Kapittel 10 Tilpasset opplæring og spesialundervisning   18

Kapittel 11 Særskilt for noen fag   19

Kapittel 12 Fravær og orden   20

Kapittel 13 Vurdering og fastsettelse av karakterer   24

Kapittel 14 Klage  25

15 Eksamen

 

 

Kapittel 16 Elever som avbryter skolegangen   29

17 Skolerute

 Skolerute  2021-22

Kapittel 18 Branninnstrukser

Kapittel 19 Oversikt over skolens tilbud   33

Kapittel 20 Kart over skolens områder   34

Til toppen