Skolens historie

Alta videregående skole er fylkets største skole med i overkant av 1000 elever, i overkant av 200 ansatte og ? m² bygg. Skolen ligger sentralt til, ca 10 min gange fra sentrum. 

Skolens historie strekker seg tilbake til 1948. På etterjulsvinteren ble det startet opp yrkeskurs som var forløperen til yrkesskolen.  I april samme år besluttet Stortinget at Finnmarks første gymnas skulle legges til Alta, og i september samme år kom Finnmark offentlige gymnas i gang her. I 1968 ble det hetende Alta Gymnas. Da man ikke lengre kunne bruke benevnelsen "gymnas, skiftet skolen i 1980 navn til Holstbakken videregående skole. I 1959 fikk Alta yrkesskole fast status, og endret i forbindelse med ny struktur i 1976 navn til Alta videregående skole. Høsten 1995 ble de to skolen slått sammen under navnet Alta videregående skole.

Dagens tilbud

I dag kan skolen tilby alle programfag utenom naturbruk på vg1. I Skoleveien 15  finner du studiespesialisering, påbygning til generell studiekompetanse, musikk/dans/drama, medier/kommunikasjon, idrett, frisør, restaurant- og matfag, service og samferdsel, helse og sosialfag og teknikk og industriell produksjon.

Rett over gata i Gymnasveien finner du elektrofag,  byggfag samt transport og logistikk. Landslinjen for yrkessjåfører har teoriundervisning i Gymnasveien og praktisk undervisning på Lathari. 

Skolen har egen kursavdeling – OPUS - som tilbyr ulike kurs som gir videregående utdanning for voksne, bl.a. kurs for barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere på kveldstid, som fører til studiekompetanse for voksne. OPUS tilbyr også ulike kurs tilpasset næringslivets behov.

Fra 2015 - 2019 har det vært stor byggevirksomhet og skolen har fått mange nye og godt utstyrte undervisningslokaler. 

Se skolens lokaler for leie av rom ved Alta videregående skole

Til toppen