Alta videregående skole

Aktuelt

  • 26.05.2021 Innlevering av lærebøker, PC våren 2021 og utflytting av hybler
    Alle elever må huske å levere lærebøker og kalkulator! Alle som slutter må, selv om PC frikjøpes, levere PC før skoleslutt pga reinnstallering, garantiavtaler og utbedring av feil. Elevskap skal tømmes senest 18. juni.
  • 24.05.2021 Generelle tiltak ved Alta vgs - gult nivå
    Vi fortsetter med stedlig undervisning da det kun er kommuneoverlegen som kan vedta at skolene skal over på rødt nivå. Vi minner imidlertid alle om viktigheten av å holde seg hjemme og å bestille time til test dersom man har symptomer på Covid-19...
  • 18.05.2021 Sommerskole Sommerskole - Alta vgs 2021
    Årets elever som har karakteren «1» i fellesfag på yrkesfag får en ny sjanse til å kvalifisere seg til videre skolegang gjennom sommerskoler i Finnmark. Kursene er også for tidligere års elever og lærlinger som har strøket (IV eller 1) i ett eller...
Til toppen