Alta videregående skole

Aktuelt

  • 27.05.2022 Alta videregående skole Ledige stillinger
    Vi har inntil 2 ledige engasjementsstillinger for perioden 1.8.22 - 31.7.24 som tegnspråktolk for hørselshemmet elev og et 100% vikariat som samisklærer fra 1.8.22 - 31.7.23
  • 25.05.2022 Innlevering av lærebøker og PC våren 2022
    Alle elever må huske å levere lærebøker og kalkulator! Alle vg3-elever må, selv om PC frikjøpes, levere PC før skoleslutt pga reinnstallering, garantiavtaler og utbedring av feil. Elevskap skal tømmes senest 17. juni.
  • 28.04.2022 Elevboligene liten hybel Utflytting fra elevbolig sommeren 2022
    Huskeliste over hva som som skal gjøres av leietaker før utflytting.
Til toppen