Alta videregående skole

Aktuelt

  • 21.06.2022 Bestille vitnemål
    Avgangselever får sin dokumentasjon (kompetansebevis/vitnemål) etter avsluttet skolegang. All dokumentasjon blir sendt pr post til den adressa eleven har i folkeregisteret.
  • 13.06.2022 Klage på eksamen og karakterer
    Du kan klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt. Fristen for å klage på eksamenskarakterer er ti dager. Dette regnes fra dagen karakteren kom fram til deg, eller da du burde ha gjort deg kjent med den.
  • 31.05.2022 Sommerskole AVLYST -Sommerskole - Alta vgs 2022
    Sommerskolen er utsatt til høsten. Nærmere informasjon kommer senere.
Til toppen