Kontaktinformasjon

Du kan kontakte skolen på forskjellige måter.

Finn ansatt

Her kan du søke etter ansatte ved Alta videregående skole

Her kan du søke etter alle ansatte i Troms og Finnmark fylkeskommune

Digtal post

Alta.vgs@tffk.no
eDialog - send post og dokumenter på en sikker måte

Telefon

78964500

Sentralbord: 

Telefontid: Hverdager fra 08.00 til 15.30.

Redusert åpningstid i ferier.

Postadresse

Alta videregående skole
Postboks 1604
9509 Alta

Besøksadresse

skoleveien 15
9510 Alta

Fakturaadresse

Alle leverandører må sende elektronisk faktura (EHF). Elektronisk fakturaadresse (organisasjonsnummer) er 922 420 866

Troms og Finnmark fylkeskommune
Alta videregående skole
Postboks 701
9815 Vadsø

I fakturafelt «Deres ref» skal det kun stå:  20401
I annet felt må det stå kontaktperson/bestillers navn, avdeling og eventuelt prosjektnavn/prosjektnr.

Fakturaene må være tydelige og lesbare og i henhold til standard og kravene som stilles til fakturainnhold

Send oss faktura

Åpningstid

Hverdager fra 08.00 til 15.30

Redusert åpningstid i ferier

Annet

Kontakte Troms og Finnmark fylkeskommune? Finn kontaktinformasjon her.

Organisasjonsnummer Alta videregående skole: 974622750