Føler du som elev at du trenger hjelp?

Alta vgs har flere du kan kontakte. Noen av disse vil også være mulig å nå etter skoletid.

  • Din kontaktlærer
  • Helsesykepleier
  • Rådgiverne Beate (90773596), Tonje (97762790) eller Børge (91342539)
  • PPT-rådgiverne  Lillian Selnes eller Anne Kari

 

I Alta kan du i tillegg oppsøke hjelp og støtte her:

  • Ungdommens hus (åpent til kl 22 fredag og lørdag kveld). Der er også Alta kommunes Utekontakt Ann Helen 481 74508
  • Legevakten tlf: 116 117

 

Trenger du noen andre å bare snakke med?

www.ung.no finner du oversikt over mange hjelpetelefoner: https://www.ung.no/hjelp/