Aktuelt

Bestille vitnemål

Avgangselever får sin dokumentasjon (kompetansebevis/vitnemål) etter avsluttet skolegang. All dokumentasjon blir sendt pr post til den adressa eleven har i folkeregisteret. 

Landslinje for yrkessjåfør

Søknadsfristen for høstkurset er 1. juni

Utflytting fra elevbolig

Huskeliste over hva som som skal gjøres av leietaker før utflytting.

Russestyret

På Alta videregående skole består russestyret av elever på Vg3. Russepresident for perioden 2023-2024 er Magnus  Laaksonen

Ledige stillinger ved Alta videregående skole

Ledige stillinger ved skolen april 2024      

Ungdata undersøkelsen gjennomføres uke 11 og 12 ved Alta videregående skole

Våre elever under 20 år får i uke 11 eller 12 tilbud om å svare på undersøkelsen. For å gi et godt bilde av situasjonen i Alta kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar.  Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring. 

Resultater fra Finnmarksmesterskapet 2024

Torsdag 15. februar deltok yrkesfagelever fra Finnmark i Finnmarksmesterskapet. De konkurrerte i fagene ambulanse, anleggmaskinfører, el-energi, helsefagarbeider, kjøretøy, sveiser og tømrer. 

Program for samisk læringsfestival 2024

Vi feirer Samefolkets dag med en hel uke.  Vi utforsker sammen hva betyr samisk språk, kultur og identitet for unge i dag?

Invitasjon foreldremøte for studieforberedende og yrkesforberedende Vg1 Alta vgs

Onsdag 7. februar er det informasjonsmøte for foresatte til elever på studieforberedende Vg1 og for yrkesforberedende Vg1 . Møtene er på Alta videregående skole, hovedinngang, NAUD (auditorium).

Oppstart av halvårskurs for yrkessjåfører mandag 15. januar kl 09.00

Mandag 15.01.2024 starter nytt halvårskurs for yrkessjåfører. Frammøte på Alta videregående skole. Gymnasveien 2. (Tidligere AMO-senter) kl. 09:00 De som ikke møter uten å gi beskjed må regne med at plassen tildeles til neste på ventelista.