Dersom det blir påvist Covid-19-smitte ved Alta vgs

Dersom ansatte eller elever får påvist korona-smitte, vil kommuneoverlegen i Alta kommune kontakte skolen og beslutte tiltak.

Elevrådet

Elevrådsstyre skal fremme elevdemokratiet på skolen. Skolens ledelse har møter med elevrådet hvor vi diskuterer hva vi skal jobbe med, og om hvordan vi skal skape Norges beste skole.

Når er du for syk til å gå på skolen – og hva gjør du?

Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern 

Digital leksehjelp i matematikk og realfag

Tilbudet om leksehjelp er gratis og er for alle i 10. klasse og på videregående skole

Hvordan logger jeg med på Its learning (Troms og Finnmark fylkeskommune)

Hvordan finner jeg mine timer?

Du finner din timeplan på hjemmesiden til Alta videregående skole. I tillegg til timeinformasjon legger skolen inn  romendringer, visning av prøver og beskjeder. Det er oppdateringer hver dag. 

Velkommen til første skoledag torsdag 20. august!

Velkommen til ett nytt skoleår på Alta videregående!

Makkerskap på Alta videregående skole

Alta videregående skole innfører makkerskap i alle klasser for å skape sterkere fellesskap og godt klassemiljø. Dette er etter ønske fra elevrådet, og er et tiltak for å øke læringen og trivselen.

Til toppen