Aktuelt

Ledige stillinger

Vi har inntil 2 ledige engasjementsstillinger for perioden 1.8.22 - 31.7.24 som tegnspråktolk for hørselshemmet elev og et 100%  vikariat som samisklærer fra 1.8.22 - 31.7.23

Innlevering av lærebøker og PC våren 2022

Alle elever må huske å levere lærebøker og kalkulator! Alle vg3-elever må, selv om PC frikjøpes, levere PC før skoleslutt pga reinnstallering, garantiavtaler og utbedring av feil. Elevskap skal tømmes senest 17. juni.

Utflytting fra elevbolig sommeren 2022

Huskeliste over hva som som skal gjøres av leietaker før utflytting.

Utdanningsvalg

Alta videregående skole ønsker 9. klassinger velkommen til to spennende dager hos oss.

Informasjon til foresatte ifm beredskap for utdeling av jod-tabletter

Alta vgs og TFFK har oppdatert sitt beredskapsplanverk knyttet til atomberedskap.

Gratis frokost til elever

Husk gratis havregrøt mandager og onsdager klokken 07:45 - 08:30 i kantina!

Finnmarksmesterskapet i Yrkesfag 2022 og "åpen skole"

10. klassinger og foresatte er velkommen til å følge konkurransen torsdag 24. februar.

Invitasjon til foreldremøte onsdag 9. februar og torsdag 10 februar 2022

Foreldremøte for foresatte til elever på  Vg1, både studieforberedende og yrkesfag.

Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter

Nye karanteneregler fra natt til 26.01.  Korona-tester deles ut til faste tidspunkt på skolen.

Politiøvelser i våre nedstengte bygninger

Fra og med 1. februar 2022 vil det opp til tre dager i uka være øvelser i 2. og 3. etasje i D-fløya. Dette vil foregå helt fram til 25. mars.

Til toppen