Aktuelt

Alta vgs går tilbake til gult nivå

Regjeringen har besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler kan gå tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar, etter å ha vært på rødt nivå siden nyttår. Det betyr at Alta vgs går tilbake til gult nivå, der all undervisning igjen skjer på skolen fra og med onsdag 20. januar. Unntaksvis kan det forekomme digital undervisning, da hovedsakelig knyttet til fravær blant elever eller lærere.

Underveis- og standpunktkarakterer

Førstetermin avsluttes 15. januar og du får underveisvurderingen din fredag 22. januar. Karakterene finner du i Skolearena.

Valg av programfag SF vg2 og vg3

Nå er programfagvalget til studieforberedende vg2 og vg3 åpent! Du søker programfag ved å logge inn med Feide på denne lenken https://alta-vgs.inschool.visma.no

Digital universitetsturne for elever på Vg3 Studieforberedende

Onsdag 20. januar får elever på Vg3 SF møte studenter fra landets universiteter digitalt. Arrangementet varer fra kl 0830 til 1100. 

Ungdata undersøkelse gjennomføres uke 5, 6 eller 7

Våre elever under 20 år får  i basistimen, uke 5, 6 eller 7 tilbud om å svare på undersøkelsen. For å gi et godt bilde av situasjonen i Alta kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar. 

Elevundersøkelsen Alta vgs 2020

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse for at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er obligatorisk for elevene på Vg1, og er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.

Kortkurs for deg som skal ta privatisteksamen høsten 2020

Er du oppmeldt til privatisteksamen høst 2020? Vi tilbyr eksamensrettede korte kurs i norsk, historie, matematikk, naturfag og kroppsøving. MØT OPP – ingen påmelding. Kursdagene bygger på hverandre så det er en fordel å møte på alle. 

Status radontiltak ved Alta videregående skole

Det er radonholdige gasser i grunnen i området Sandfallet/sentrum hvor deler av skolen ligger. Med bakgrunn i dette vil måleinstrumenter bli plassert rundt om i byggene fra nå i oktober og ut året. Vi ber om at disse får stå i fred.

Elevrådet

Elevrådsstyre skal fremme elevdemokratiet på skolen. Skolens ledelse har møter med elevrådet hvor vi diskuterer hva vi skal jobbe med, og om hvordan vi skal skape Norges beste skole.

Når er du for syk til å gå på skolen – og hva gjør du?

Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern 

Til toppen