Aktuelt

Ledige stillinger

Alta videregående skole har ledig fast 100% stilling for faglærer i Helse- og oppveskstfag.

Utdanningsvalg

Alta videregående skole ønsker 10. og 9. klassinger velkommen til to spennende dager hos oss.

Det innføres massetesting av elever

På grunn av høyt smittepress og mange smittede ved skolen den siste tiden, har Alta kommune vedtatt å innføre jevnlig testing av elever for covid-19. Hensikten er å oppdage smitte tidlig og begrense utbrudd.  

Gjeninnføring av midlertidig fraværsforskrift

Regjeringen har bestemt at den midlertidige fraværsforskriften vi startet skoleåret med, skal videreføres ut skoleåret – med tilbakevirkende kraft fom 11.oktober 2021.

Privatist i høst -21

Her finner du dato og klokkeslett for oppmøte til eksamen: ( https://privatist.inschool.visma.no ),

Leksehjelp tirsdager i biblioteket

Leksehjelp med hovedvekt på matematikk og realfag. To elever fra vg3 hjelper deg. 

Elevundersøkelsen Alta vgs 2021

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse for at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er obligatorisk for elevene på Vg1, og er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.

Alta kommune vaksinerer alle som er 16- (eller fyller 16 år i år) og 17

Skolevalget 2021 Alta videregående skole

Tirsdag 7. september er det skolevalg. Det vil være valgtorg i glassgata og skoledebatt i NAUD.

Invitasjon til foreldremøte mandag 30.august 2021

Informasjonsmøte for foresatte til elever på  Vg1 og Vg2, både studieforberedende og yrkesfag.

Til toppen