Aktuelt

Parkering ved Alta videregående er regulert fra 1. november.

Parkeringsområdet er inndelt i soner, og feilparkerer du, vil du bli ilagt gebyr.

Leksehjelp

Leksehjelpen er startet opp og foregår på Studiesenteret(biblioteket) følgende dager: Tirsdager (Leksehjelper - Tore)  Tirsdager Kl. 16.00 - 17.30   Torsdager (Leksehjelper - Lavrans og Hjalmar) 15. februar kl. 15:35 22. februar kl. 15:35 7. mars kl. 14:25 14. mars kl. 16:00 21. mars kl. 15:35   Fredager (Leksehjelper - Lavrans og Hjalmar) Fredager Kl. 13:15 - 14:15   - endringer, se nedenfor   Leksehjelpen starter kl. 12.00 fra og med fredag 9. februar (i morgen!), i stedet for kl. 13.00. Dette gjelder alle fredager til og med uke 8. I uke 10 og 11, vil leksehjelpen være tilbake til starttidspunktet kl. 13.00, men i uke 10 er jeg i Oslo i elevrådssammenheng, og da er kun Lavrans igjen. For uke 12 vil leksehjelpen igjen starte kl. 12.00. Fredager blir det mat i kantina i forkant   Røde kors tilbyr digital leksehjelp  

Elevundersøkelsen Alta vgs 2023

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse for at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er obligatorisk for elevene på Vg1, og er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.

Trenger du hjelp med VIS (VismainSchool)?

Trenger du hjelp med VIS, lurer du på noe eller vil bli flinkere ?

Ettermiddagsåpent bibliotek

Tirsdag og torsdag er biblioteket åpent til kl 19:00. På biblioteket finner du brettspill, bøker, tegneserier, gitarer og elevvaktene Simon og Aslak.  Velkommen!

Gratis frokost til elever

Hver dag serveres gratis frokost fra kl 07:30 i kantina. Det vil være brødmat og pålegg enkelte dager og poser med havregrøt som man kan blande ut med kokt vann andre dager. Velkommen!

Internasjonalt samarbeid

Skolen kan nå tilby elever og lærere opphold i utlandet gjennom Erasmus+. Det nordiske samarbeidsprosjektet Nordpuss Junior gir  muligheter til å bli bedre kjent med våre naboland Danmark og Sverige.

Lesekritiske ungdommer

Hundre elever leser fire bøker i prosjektet Altaungdommens kritikerpris  parallelt med juryklassen til Ungdommens kritikerpris

Juryklasse til Ungdommens kritikerpris 2023

2mus/2mka har fått det ærefulle oppdraget med å lese fire kritikerfavoritter for voksne, og avgjøre hvilken bok som skal vinne Ungdommens kritikerpris 2023.  

Parkering ved Alta videregående skole

Skolen har ulike soner for parkering. Vi oppfordrer alle til å respektere soneinndelingen. Vis hensyn til andre trafikanter og benytt merket parkering.