Aktuelt

Invitasjon til foreldremøte onsdag 08. februar 2023

Program for samisk læringsfestival

Vi feirer Samefolkets dag med en hel uke under temaet «Ung same i ny tid». Hva betyr samisk språk, kultur og identitet for unge i dag?

Parkering ved Alta videregående skole

Skolen har ulike soner for parkering. Vi oppfordrer alle til å respektere soneinndelingen. Vis hensyn til andre trafikanter og benytt merket parkering.

Ettermiddagsåpent bibliotek og elevassistert studietid

Biblioteket er nå åpent og betjent til kl 19:00 mandag og onsdag! Elevassistert studietid mandag og fredag, husk at billig mat får du i kantina!

Elevundersøkelsen Alta vgs 2022

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse for at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er obligatorisk for elevene på Vg1, og er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.

Har du dysleksi?

Alta videregående skole ønsker å legge til rette for elever med lese- og skrivevansker.                                                  

Velkommen til første skoledag mandag 22. august!

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Alta videregående skole skoleåret 2022-23!   Her kommer litt informasjon om skolestart.

Utflytting fra elevbolig

Huskeliste over hva som som skal gjøres av leietaker før utflytting.

Informasjon til foresatte ifm beredskap for utdeling av jod-tabletter

Alta vgs og TFFK har oppdatert sitt beredskapsplanverk knyttet til atomberedskap.

Gratis frokost til elever

Husk gratis havregrøt mandager og onsdager klokken 07:45 - 08:30 i kantina!

Til toppen