Aktuelt

Digital universitetsturne for elever på Vg3 Studieforberedende

Onsdag 20. januar får elever på Vg3 SF møte studenter fra landets universiteter digitalt. Arrangementet varer fra kl 0830 til 1100. 

Ungdata undersøkelse gjennomføres uke 5, 6 eller 7

Våre elever under 20 år får  i basistimen, uke 5, 6 eller 7 tilbud om å svare på undersøkelsen. For å gi et godt bilde av situasjonen i Alta kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar. 

Elevundersøkelsen Alta vgs 2020

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse for at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er obligatorisk for elevene på Vg1, og er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.

Kortkurs for deg som skal ta privatisteksamen høsten 2020

Er du oppmeldt til privatisteksamen høst 2020? Vi tilbyr eksamensrettede korte kurs i norsk, historie, matematikk, naturfag og kroppsøving. MØT OPP – ingen påmelding. Kursdagene bygger på hverandre så det er en fordel å møte på alle. 

Status radontiltak ved Alta videregående skole

Det er radonholdige gasser i grunnen i området Sandfallet/sentrum hvor deler av skolen ligger. Med bakgrunn i dette vil måleinstrumenter bli plassert rundt om i byggene fra nå i oktober og ut året. Vi ber om at disse får stå i fred.

Elevrådet

Elevrådsstyre skal fremme elevdemokratiet på skolen. Skolens ledelse har møter med elevrådet hvor vi diskuterer hva vi skal jobbe med, og om hvordan vi skal skape Norges beste skole.

Når er du for syk til å gå på skolen – og hva gjør du?

Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern 

Digital leksehjelp i matematikk og realfag

Tilbudet om leksehjelp er gratis og er for alle i 10. klasse og på videregående skole

Hvordan logger jeg med på Its learning (Troms og Finnmark fylkeskommune)

Hvordan finner jeg mine timer?

Du finner din timeplan på hjemmesiden til Alta videregående skole. I tillegg til timeinformasjon legger skolen inn  romendringer, visning av prøver og beskjeder. Det er oppdateringer hver dag. 

Til toppen