Ungdata undersøkelsen gjennomføres uke 11 og 12 ved Alta videregående skole

Våre elever under 20 år får i uke 11 eller 12 tilbud om å svare på undersøkelsen. For å gi et godt bilde av situasjonen i Alta kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar. 

Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring. 

Om ungdata undersøkelsen

Elevene ved Alta vgs skal i løpet av uke 11,og 12 få tilbud om å svare på spørsmålene i ungdataundersøkelsen. Undersøkelsen er frivillig å besvare. Spørsmålene er om foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold. For de som har behov for det, er rådgivere, PPT og miljøterapeut klar for samtaler. 

Rådgivere:

  • Beate H. Ålien 90 77 35 96
  •  Børge Kjellmo 913 42 539

PPT:

  • Anne-Kari Hermansen mobil 941 32 551
  • Lillian Selnes  mobil 974 34 345

Miljøterapeut:

  • Lotte Brendgen mobil: 908 53 953

 

Informasjon til foresatte og ungdom

Brev med Informasjon til elever og foresatte fra KORUS Nord og Oslo Met (PDF, 222 kB). Pdf

eller på

ungdata.no

 

Hvordan svare på undersøkelsen?

www.svar-ungdata.com

Logg inn med engangskoden du får av kontaktlærer.