Utflytting fra elevbolig

Huskeliste over hva som som skal gjøres av leietaker før utflytting.

Det nærmer seg slutten av skoleåret, og vi ønsker å minne på hva som som skal gjøres av leietaker før utflytting.

Huskeliste

  • Leietakers siste dag på elevbolig er 21 juni .
  • Leietaker skal levere boligen med tilbehør tilbake til utleier, rengjort og i samme stand som da den ble overtatt.
  • Alle får utlevert et skjema hvor det er listet opp hva som skal vaskes.  Det skal krysses av for det som er gjennomført av beboer og dette blir kontrollert av miljøarbeider.
  • Dersom leietaker ikke har rengjort hybel, vil det bli sendt krav til leietaker. Betaling for uteblitt renhold av hybel er pr dags dato estimert til kr. 2000,-. Dette beløpet kan endres ifht prisendring av renholdsbyrå.
  • Utleier overtar ikke ansvar for etterlatte eiendeler. De vil bli overlatt til hittegodskontoret eller tilintetgjort for eierens regning og risiko.

Merk !

Det vil kunne bli ventetid ved utflytting pga at mange ønsker å flytte og ha kontroll av hybler samtidig.

Vi jobber så fort vi kan : )