Oppstart av halvårskurs for yrkessjåfører mandag 15. januar kl 09.00

Mandag 15.01.2024 starter nytt halvårskurs for yrkessjåfører.
Frammøte på Alta videregående skole. Gymnasveien 2. (Tidligere AMO-senter) kl. 09:00
De som ikke møter uten å gi beskjed må regne med at plassen tildeles til neste på ventelista.

Søknad til høstens kurs åpnes 1. mai: https://alta.vgs.no/utdanningstilbud/landslinje-for-yrkessjafor/

Alta vgs/yrkessjåførlinja