Landslinje for yrkessjåfør

Søknadsfristen for høstkurset er 1. juni

Alta videregående skole tilbyr 19-ukers opplæring med kursstart august og januar hvert år. 

Undervisningen og kjøretimer er gratis. Læremidler, avgifter til Statens vegvesen og arbeidsklær må hver enkelt elev dekke selv. Studie gir rett til stipend og lån fra Lånekassen. Du som velger yrkessjåførfaget ved Alta videregående skole får også undervisning i yrkessjåførdirektivet (YSK) som kreves for å ha rett til å utføre person- eller godstransport mot vederlag.

Inntak av elever

Elever med lærlingekontrakt som yrkessjåfør prioriteres foran voksne søkere. Opplæringskontorene sender inn søknader på vegne av lærlingene, voksne søker selv.

Søknadskjemaer og frister
Det skal søkes elektronisk og søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. mai til 1. juni, samt fra 15. oktober til 15. november.

Søknadsfrist er 1. juni for høstkurset og 15. november for kurset som starter i januar.

Søknadsskjema er lenket til eksternt skjema MS forms.

Når får du svar?
Alle søkere vil få sine søknader behandlet og vil få svar på den mailadresse som er oppgitt. Svar kan påregnes ca. to uker etter søknadsfristen.

Inntakskriterier for lærlinger

Alta vgs. tar inn lærlinger etter følgende kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærekontrakt eller intensjonsavtale med lærebedrift
 • Bestått VG2 transport og logistikkfag
 • Bestått VG1
 • Førerkort klasse B innen kursstart
 • Truckførerbevis

Rangering av lærlingesøkere

 • Karakterer 1. termin VG2 transport og logistikkfag.
 • Karakterer VG1 (Lærlinger i vekslingsmodell 1-3)
 • Karakterer 10. klasse (Lærlinger i vekslingsmodell 0-4)

Legeattest for førerkort kl. C-CE skal leveres ved kursstart. Pga. fastlegeordningen bes du ordne dette på ditt hjemsted. Attesten må ikke være eldre enn tre måneder når den leveres til Statens vegvesen.

Dokumentasjon for lærlinger
Alle attester og vitnemål må ettersendes innen søknadsfrist. Det er også mulig å levere dokumentasjon til skolen ved personlig oppmøte i skolens servicetorg. Attester og vitnemål MÅ være påstemplet «RETT KOPI» og sendes til: Alta videregående Skole, Postboks 1604, 9509 ALTA. Forsendelsen merkes med: "Søknad YS".

Lærlinger må levere følgende dokumentasjon:

 • Rett kopi av lærekontrakt eller intensjonsavtale med lærebedrift (kopi av epost)
 • Rett kopi av karakterutskrift fra 1. termin vg2 transportfag
 • Utskrift fra vigo.no av karakterutskrift fra vg1
 • Rett kopi av førerkort
 • Rett kopi av truckførerbevis

Inntakskriterier for voksne søkere

Alta vgs. tar inn voksne søkere etter følgende kvalifikasjoner:

 • Eleven må være 21 år eller eldre.
 • Eleven må ha vitnemål/kompetansebevis fra «riktig vg1». Det vil si vg1 service og samferdsel eller vg1 teknikk og industriell produksjon eller tilsvarende fra ett av grunnkursene som tidligere ga inntak til VK1 transportfag.
 • Eleven må ha førerkort klasse B og tilfredsstille helsekravene for å få utstedt førerkort
  klasse CEDE.
 • Eleven må ha tilfredsstillende norskkunnskaper for å tilegne seg nødvendig kunnskap i læringssituasjoner. For elever med annet morsmål enn norsk må offisiell norskprøve minimum B1-nivå være bestått muntlig og skriftlig.

Rangering av voksne søkere

Ved rangering skal søkere fra hele landet stilles likt. Dersom det er flere søkere enn plasser,
rangeres søkerne etter poengsum fra grunnkurset eller vg1, men også annen kompetanse enn
grunnkurs/vg1 skal om mulig vurderes. Videre fordeles plassene i følgende prioritert rekkefølge:

 • Eldre søkere går foran yngre.
 • Søkere uten fullført studie- eller yrkeskompetanse går foran søkere med tidligere fullført studie- eller yrkeskompetanse.

Dokumentasjon for voksne søkere
Voksne søkere må levere følgende dokumentasjon:

 • Rett kopi av all tidligere fullført utdannelse
 • Rett kopi av førerkort og andre sertifikater
 • Rett kopi av resultat fra offisiell norskprøve (for søkere med annet morsmål enn norsk/samisk)

Alle attester og vitnemål må ettersendes innen søknadsfrist. Det er også mulig å levere dokumentasjon til skolen ved personlig oppmøte i skolens servicetorg. Attester og vitnemål MÅ være påstemplet «RETT KOPI» og sendes til: Alta videregående Skole, skoleveien 15, 9510 Alta. Forsendelsen merkes med: "Søknad YS".

Boklister- voksne  (PDF, 43 kB)

Boklister – lærlinger (PDF, 43 kB)