Landslinje for yrkessjåfør

Du som velger yrkessjåførfaget ved Alta videregående skole får også utdanning som yrkessjåfør i henhold til yrkessjåførdirektivet. 
 
Alta videregående skole tilbyr 19-ukers opplæring med kursstart august og januar hvert år. 

Undervisningen og kjøretimer er gratis. Læremidler, avgifter til Statens vegvesen og arbeidsklær må hver enkelt dekke selv. Studie gir rett til stipend og lån fra Lånekassen.

Boklister

Boklister - lærlinger

Inntak av elever

Søknadsfrist er 1. juni. og 15. november.
Søknadskjema er tilgjengelig fra 1.mai til 1. juni og fra 15. oktober til 15. november. Inntaksmøte gjennomføres like etter fristens utløp og dette er også frist for å få inn siste dokumentasjon. (Standpunktkarakterer vg2).

Inntakskriterier for lærlinger

Alta vgs. tar inn lærlinger etter følgende kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærekontrakt
 • Bestått VG2 transport og logistikkfag
 • Bestått VG1
 • Førerkort klasse B innen kursstart
 • Bestått ADR-kurs
 • Truckførerbevis

Søknadsskjema lærlinger

Rangering av lærlinge-søkere

Karakterer 1. termin VG2 transport og logistikkfag.
Karakterer VG1 (Lærlinger i vekslingsmodell 1-3)
Karakterer 10. klasse (Lærlinger i vekslingsmodell 0-4)

Opplæringskontorene sender inn søknader på lærlingene. Legeattest for førerkort kl. C-CE leveres ved kursstart.

Dokumentasjon
Alle attester og vitnemål må ettersendes innen søknadsfrist. Det er også mulig å levere dokumentasjon til skolen ved personlig oppmøte i skolens servicetorg. Attester og vitnemål MÅ være påstemplet «RETT KOPI» og sendes til: Alta videregående Skole, Postboks 1604, 9509 ALTA. Forsendelsen merkes med: "Søknad YS".

Lærlinger må levere følgende dokumentasjon:

 • Rett kopi av lærekontrakt
 • Rett kopi av karakterutskrift fra 1. termin vg2 transportfag
 • Utskrift fra vigo.no av karakterutskrift fra vg1
 • Rett kopi av førerkort
 • Rett kopi av ADR-kursbevis
 • Rett kopi av truckførerbevis

Inntakskriterier for voksne

Alta vgs. tar inn voksne søkere etter følgende kvalifikasjoner:

 • Eleven må være 21 år eller eldre.
 • Eleven må ha vitnemål/kompetansebevis fra «riktig vg1». Det vil si vg1 service og samferdsel eller vg1 teknikk og industriell produksjon eller tilsvarende fra ett av grunnkursene som tidligere ga inntak til VK1 transportfag.
 • Eleven må ha førerkort klasse B og tilfredsstille helsekravene for å få utstedt førerkort
  klasse CEDE.
 • Eleven må ha tilfredsstillende norskkunnskaper for å tilegne seg nødvendig kunnskap i læringssituasjoner. For elever med annet morsmål enn norsk må offisiell norskprøve minimum B1-nivå være bestått muntlig og skriftlig.

Søknadsskjema yrkessjåførutdanning, voksne

Rangering av voksne søkere

Ved rangering skal søkere fra hele landet stilles likt. Dersom det er flere søkere enn plasser,
rangeres søkerne etter poengsum fra grunnkurset eller vg1, men også annen kompetanse enn
grunnkurs/vg1 skal om mulig vurderes. Videre fordeles plassene i følgende prioritert rekkefølge:

 • Søkere uten fullført studie- eller yrkeskompetanse går foran søkere med tidligere fullført studie- eller yrkeskompetanse.
 • Eldre søkere går foran yngre.

Dokumentasjon
Alle attester og vitnemål må ettersendes innen søknadsfrist. Det er også mulig å levere dokumentasjon til skolen ved personlig oppmøte i skolens servicetorg. Attester og vitnemål MÅ være påstemplet «RETT KOPI» og sendes til: Alta videregående Skole, skoleveien 15, 9510 Alta. Forsendelsen merkes med: "Søknad YS".

Voksne søkere må levere følgende dokumentasjon:

 • Rett kopi av all tidligere fullført utdannelse
 • Rett kopi av førerkort og andre sertifikater
 • Rett kopi av resultat fra offisiell norskprøve (for søkere med annet morsmål enn norsk/samisk)

Søknadskjemaer og frister
Det skal søkes elektronisk og søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. mai til 1. juni, samt fra 15. oktober til 15. november. Søknadsfrist er 1. juni og 15. november. Link til søknadsskjema i høyre marg.

 

Når får du svar?
Alle søkere vil få sine søknader behandlet og vil få svar på den mailadresse de har oppgitt. Svar kan påregnes ca. to uker etter søknadsfristen.

Til toppen