Aktuelt

Velkommen til første skoledag mandag 23. august!

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Alta videregående skole skoleåret 2021-22. Her kommer litt informasjon om skolestart.

Kameraovervåking på Alta videregående skole

Alta videregående skole har både inn- og utvendig kameraovervåkning. Kameraene er nå aktivisert igjen etter å ha vært inaktive en tid.

Inntak

Inntaksbrev sendes inntatte elever ca uke 32.

Avslutning av skoleåret våren 2021

Arrangementet ble gjennomført korona-style med klassevise samlinger, digitale taler og premieutdelinger.

Generelle tiltak ved Alta vgs - gult nivå

Vi fortsetter med stedlig undervisning da det kun er kommuneoverlegen som kan vedta at skolene skal over på rødt nivå. Vi minner imidlertid alle om viktigheten av å holde seg hjemme og å bestille time til test dersom man har symptomer på Covid-19. Kommunen oppfordrer til lav terskel! Telefonnummeret for å bestille testing er 913 90 344.

Sommerskole - Alta vgs 2021

Årets elever som har karakteren «1» i fellesfag på yrkesfag får en ny sjanse til å kvalifisere seg til videre skolegang gjennom sommerskoler i Finnmark. Kursene er også for tidligere års elever og lærlinger som har strøket (IV eller 1) i ett eller flere fag.

Status radontiltak ved Alta videregående skole

Det er radonholdige gasser i grunnen i området Sandfallet/sentrum hvor deler av skolen ligger. 

Føler du som elev at du trenger hjelp?

Hva er propaganda?

Elever besøker Alta Museum i uke 9 og 10 for å se utstilling og følge et undervisningsopplegg om propaganda. 

Underveis- og standpunktkarakterer

Standpunkt skal settes i juni. For vg3 og vg2 YF skal det offentliggjøres for elevene fredag 10. juni 2022 .  For vg1 og vg2 er dette 20. juni 2022.Karakterene finner du i Visma Inschool. 

Til toppen