Aktuelt

Juryklasse til Ungdommens kritikerpris 2023

2mus/2mka har fått det ærefulle oppdraget med å lese fire kritikerfavoritter for voksne, og avgjøre hvilken bok som skal vinne Ungdommens kritikerpris 2023.  

Parkering ved Alta videregående skole

Skolen har ulike soner for parkering. Vi oppfordrer alle til å respektere soneinndelingen. Vis hensyn til andre trafikanter og benytt merket parkering.

Har du dysleksi?

Alta videregående skole ønsker å legge til rette for elever med lese- og skrivevansker.                                                  

Informasjon til foresatte ifm beredskap for utdeling av jod-tabletter

Alta vgs og TFFK har oppdatert sitt beredskapsplanverk knyttet til atomberedskap.

Gratis frokost til elever

Husk gratis havregrøt mandager og onsdager klokken 07:45 - 08:30 i kantina!

Gjeninnføring av midlertidig fraværsforskrift

Regjeringen har bestemt at den midlertidige fraværsforskriften vi startet skoleåret med, skal videreføres ut skoleåret – med tilbakevirkende kraft fom 11.oktober 2021.

Kameraovervåking på Alta videregående skole

Alta videregående skole har både inn- og utvendig kameraovervåkning. Kameraene er nå aktivisert igjen etter å ha vært inaktive en tid.

Avslutning av skoleåret våren 2021

Arrangementet ble gjennomført korona-style med klassevise samlinger, digitale taler og premieutdelinger.

Status radontiltak ved Alta videregående skole

Det er radonholdige gasser i grunnen i området Sandfallet/sentrum hvor deler av skolen ligger. 

Føler du som elev at du trenger hjelp?