Aktuelt

Utflytting fra elevbolig

Huskeliste over hva som som skal gjøres av leietaker før utflytting.

Informasjon til foresatte ifm beredskap for utdeling av jod-tabletter

Alta vgs og TFFK har oppdatert sitt beredskapsplanverk knyttet til atomberedskap.

Gratis frokost til elever

Husk gratis havregrøt mandager og onsdager klokken 07:45 - 08:30 i kantina!

Gjeninnføring av midlertidig fraværsforskrift

Regjeringen har bestemt at den midlertidige fraværsforskriften vi startet skoleåret med, skal videreføres ut skoleåret – med tilbakevirkende kraft fom 11.oktober 2021.

Kameraovervåking på Alta videregående skole

Alta videregående skole har både inn- og utvendig kameraovervåkning. Kameraene er nå aktivisert igjen etter å ha vært inaktive en tid.

Avslutning av skoleåret våren 2021

Arrangementet ble gjennomført korona-style med klassevise samlinger, digitale taler og premieutdelinger.

Status radontiltak ved Alta videregående skole

Det er radonholdige gasser i grunnen i området Sandfallet/sentrum hvor deler av skolen ligger. 

Føler du som elev at du trenger hjelp?

Underveis- og standpunktkarakterer

Standpunkt skal settes i juni. For vg3 skal det offentliggjøres for elevene dato juni 2023 .  For vg1 og vg2 er dette dato juni 2023. Karakterene finner du i Visma Inschool. 

Hvordan finner jeg mine timer?

Du finner din timeplan på hjemmesiden til Alta videregående skole under meny Visma Inschool. Det er oppdateringer hver dag.