Aktuelt

Presisering av reglene for smittekarantene

Vi opplever nå at det er mange elever som setter seg selv i smittekarantene fordi de har hatt kontakt med noen som er smittet av covid-19, så vi vil komme med noen presiseringer om endringer i reglene for smittekarantene.

Det innføres massetesting av elever

På grunn av høyt smittepress og mange smittede ved skolen den siste tiden, har Alta kommune vedtatt å innføre jevnlig testing av elever for covid-19. Hensikten er å oppdage smitte tidlig og begrense utbrudd.  

Gjeninnføring av midlertidig fraværsforskrift

Regjeringen har bestemt at den midlertidige fraværsforskriften vi startet skoleåret med, skal videreføres ut skoleåret – med tilbakevirkende kraft fom 11.oktober 2021.

Privatist Alta vgs

Her finner du dato og klokkeslett for oppmøte til eksamen: ( https://privatist.inschool.visma.no ),

Leksehjelp tirsdager i biblioteket

Leksehjelp med hovedvekt på matematikk og realfag. To elever fra vg3 hjelper deg. 

Elevundersøkelsen Alta vgs 2022

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse for at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er obligatorisk for elevene på Vg1, og er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.

Alta kommune vaksinerer alle som er 16- (eller fyller 16 år i år) og 17

Skolevalget 2021 Alta videregående skole

Tirsdag 7. september er det skolevalg. Det vil være valgtorg i glassgata og skoledebatt i NAUD.

Kameraovervåking på Alta videregående skole

Alta videregående skole har både inn- og utvendig kameraovervåkning. Kameraene er nå aktivisert igjen etter å ha vært inaktive en tid.

Inntak

Inntaksbrev sendes inntatte elever ca uke 32.

Til toppen