Gjeninnføring av midlertidig fraværsforskrift

Regjeringen har bestemt at den midlertidige fraværsforskriften vi startet skoleåret med, skal videreføres ut skoleåret – med tilbakevirkende kraft fom 11.oktober 2021.

Det betyr at alt fravær av helsegrunner er tilstrekkelig dokumentasjon egenmelding. Elever over 18 år kan melde inn sitt eget fravær. For elever under 18 år må foreldre/foresatte melde inn fravær. Dette gjøres fortrinnsvis i VIS (Visma Inschool) – evt som melding til kontaktlærer. Elever som allerede har hatt sykefravær uten dokumentasjon i perioden 10.oktober til 4.november, kan få rettet dette opp. Dette må meldes til kontaktlærer som da sammen med avdelingsleder korrigerer fraværet. Egenmeldt sykefravær skal merkes R (rettighetsfravær) i VIS og vil da ikke føres på vitnemål.

Til toppen