Har du dysleksi?

Alta videregående skole ønsker å legge til rette for elever med lese- og skrivevansker.                                                  

Hjelpemidler og rettigheter ved prøver og eksamen

Dersom du har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker kan du ha rett digitale lærebøker og andre tilrettelagte hjelpemidler. Noen lærebøker finner du som  skolelydbok (Statped). Noen digitale ressurser er henvist til i boklistene.                     

Lese- og skrivehjelpen Lingdys

Skolen har lisens på lese- og skrivehjelpen Lingdys, dette er utviklet for å hjelpe deg som har dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Tekstbehandleren i Lingdys inneholder en stavekontroll som er spesialtilpasset for dyslektikere og talesynteser på bokmål og nynorsk. Du får også forslag til ord mens du skriver.

Snakk med din kontaktlærer eller en rådgiver om dine behov. Bibliotekar bestiller bøkene, formidler tilgang og hjelper deg i gang med å bruke ressursene. 

Tilrettelegging ved eksamen 

Har du behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen eller prøver, må du søke rektor om dette.
Særskilt tilrettelegging ved eksamen kan være blant annet:

  • Utvidet tid (normalt inntil 1 time)
  • Opplesning av oppgave
  • Forstørret skrift
  • Lyd-CD/lydfil
  • Utvidet ordrettingsprogram
  • Blinde og svaksynte elever i videregående opplæring kan få tilrettelagt eksamensoppgaven med punktskrift.

Les mer om rettigheter: Administrere eksamen (udir.no)

Kontaktperson

Spørsmål om spesialundervisning og tilrettelegging kan rettes til:

Leder elevtjenesten: Janne Håkegård tlf. 78964507
e-post: janne.haakegaard@tffk.no