Informasjon til foresatte ifm beredskap for utdeling av jod-tabletter

Alta vgs og TFFK har oppdatert sitt beredskapsplanverk knyttet til atomberedskap.

Tiltak ved ulykker med utslipp av radioaktivt materiale

Dersom det skulle skje en ulykke med utslipp av radioaktivt materiale har vi beredskap for å gjennomføre ulike tiltak. Skolen og Fylkeskommunen vil bistå kommunen med å distribuere informasjon, samt iverksette nødvendige tiltak.

Skolen skal iverksette to tiltak:

  1. Holde elever og ansatte inne i bygninger med lukkede vinduer og stengt ventilasjon.
  2. Dele ut jod-tabletter.

De som er aktuelle å gi tabletter til er elever under 18 og ansatte som er gravide/ammende. I noen særlige tilfeller også til ansatte under 40 år. Jod-tablettene deles ut kun etter råd fra myndighetene. Hvem som skal få avgjøres også av nasjonale myndigheter.

Beslutningen om å iverksette disse tiltakene vil bli tatt av det nasjonale atomberedskapsutvalget og kommunisert ut gjennom de ordinære informasjonskanalene. Inkludert også gjennom media (radio, TV og aviser).

Alle elever under 16 år skal ha samtykke fra foresatte og dette sendes ut der det er nødvendig.

Mer informasjon

Dere kan lese mer informasjon om atomberedskap på dsa.no  https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter

Til toppen