Søknad om å fjerne fravær - inntil 10 dager per skoleår

Det er kun elever som kan registrere søknad om fratrekk av fravær

Forskrift til opplæringsloven § 3-45 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler. Elever kan få fratrukket inntil 10 dager per skoleår. 

Elever kan kun få trukket fra dokumentert dagsfravær. Elevene kan bare søke om å trekke fra hele dager med fraværskoden D, og ikke dager som står med fraværskodene M eller X. 

Søknad om fratrekk av fravær legger du inn i VismaInSchool - under Elevsøknader.  Velg fratrekk av fravær.

Mer om  regler om fravær finner du  i fræværsreglementet