Opus-Alta er kurs- og utviklingsavdelingen ved Alta videregående skole

Opus-Alta arrangerer ulike kurs på oppdrag av det offentlige, næringslivet og privatpersoner. Vi administrerer også utviklingsprosjekter og formidler nettundervisning til steder utenfor Alta.
Opus Alta tilbyr skreddersøm av kurs: Skolen har ca. 200 ansatte med høy kompetanse på mange ulike felt. Kontakt oss om ditt opplæringsbehov!

Kurs som går regelmessig:

 • Generell studiekompetanse for voksne på kveldstid.
   
 • Kurs for voksne som skal ta fagbrev som praksiskandidat i
  •  Helsearbeiderfaget
  •  Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  •  Yrkessjåførfaget
  •  Renholdsoperatørfaget    
 • Fallsikringskurs

Mer informasjon om voksenopplæring

 

Generell studiekompetanse for voksne på kveldstid skoleåret 2021 - 2022.
 

Opus Alta vgs. har opplæringstilbud for de som ønsker å ta fag til generell studiekompetanse. Opplæringen er organisert med undervisning i klasserom på ettermiddag/kveldstid, - og er gratis.

Kommende skoleår tilbyr vi fagene norsk og matematikk 1P/2P.

Årets kurs starter mandag 6.september kl. 18.00 – oppmøte ved ny hovedinngang Alta vgs.

De som ønsker å ta samfunnsfag, engelsk, naturfag eller historie har mulighet til å søke om å følge nettskoletilbudet ved Nordkapp videregående skole.

Det kan bli aktuelt å kjøre flere fag som vanlig klasseromsundervisning her i Alta dersom det blir mange søkere.

Vi prioriterer søkere med voksenrett som

 • er bosatt i Troms og Finnmark
 • er voksen (over 25 år)
 • har fullført 10-årig grunnskole (eller tilsvarende)
 • ikke har bestått fagene tidligere

-men også andre kan søke.

 

Vi har vanligvis en del ledige plasser til de som ønsker å forbedre karakterer eller mangler noen av fagene.

Krav til deg som ikke har grunnskoleutdanning fra før:

 • kunne dokumentere minimum ni år grunnskoleopplæring fra utlandet med faget engelsk
 • dokumentere lovlig opphold i Norge
 • det er ikke krav til norskferdigheter, men vi anbefaler gode norskkunnskaper (tilsvarende B1) og noe digital kompetanse

 

Søknadsfrist

Voksne kan søke når som helst i løpet av året. Søknad må registreres på www.vigo.no (Søknad for voksne/realkompetanse). 

 

 

23/5 regelen og veien videre

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Du bør sette deg inn i 23/5-regelen.  (https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/23-5-regelen/)

Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke før du søker. Du finner søknadsfrister og krav til ulike studier på samordnaopptak.no.

Til toppen