Elevrådet

ELevråd 2223 Jon Vidar Bull  

Elevrådsstyre skal fremme elevdemokratiet på skolen. Skolens ledelse har møter med elevrådet hvor vi diskuterer hva vi skal jobbe med, og om hvordan vi skal skape Norges beste skole.

Elevrådsstyret skoleåret 2022/23

 

Elevrådsstyret ved Alta vgs
Navn Rolle Klasse
Magnus Laaksonen Leder 2STC
Torbjørn Simonsen Styremedlem 2BET
Reina Svaler Styremedlem 1MKA
Eirik Isaksen Styremedlem 3IFA
Hedda Hammari Styremedlem 2STC
Pravin Ranjit Styremedlem 1TPB
Cecilie Langhaug Styremedlem 1TPD
Johann Magnusson 1. Varamedlem 1ELA
Oda Jakobsen Stiby 2. Varamedlem 2SSR
Ida Krsistin Leirbakken 3. Varamedlem 2BUA
Tobias Bongo-Wiik 6. Varamedlem 2REB

Elevrådet har utarbeidet prosedyrer for struktur og fordeling av oppgaver. Alle referater lagres digitalt. Elevrådsleder har ansvar for å innkalle styret til møte. 
På Alta vgs disponerer styret et eget elevrådskontor som er i glassgate på andre siden av biblioteket.

 

Elevhovedverneombud:                              Tobias Strøm Pedersen, 2TRA

Vara elevhovedverneombud:                     Pravin Dannis Ranjit, 1TPB