Elevrådet

Elevrådsstyre skal fremme elevdemokratiet på skolen. Skolens ledelse har møter med elevrådet hvor vi diskuterer hva vi skal jobbe med, og om hvordan vi skal skape Norges beste skole.

Elevrådsstyret skoleåret 2020/21

 

Elevrådsstyret ved Alta vgs
Navn Rolle Klasse
Ingrid Andrea Aslaksen Leder 3MUS
Marlene Bakken Styremedlem 1TPA
Susanne Sjursen Styremedlem 2MUS
Markus Ellingsen Styremedlem 2KSA
Emre Mannsverk Styremedlem 2RA
Vårynn Anette Libakken Styremedlem 3SB
Svenn Ørjan Fyhn Styremedlem 2MKA
Ali Reza Abo Baker Allahpour Varamedlem 2BAA
Ole Matias Sørnes Varamedlem 2SB

Elevrådet har utarbeidet prosedyrer for struktur og fordeling av oppgaver. Alle referater lagres digitalt. Elevrådsleder har ansvar for å innkalle styret til møte. 
På Alta vgs disponerer styret et eget elevrådskontor som er i glassgate på andre siden av biblioteket.

 

I tillegg blir elevhovedverneombudet styremedlem og vara hovedverneombudet vara for denne.

 

Til Bli med! (trivselskomiteen) er følgende elevrepresentanter valgt:

Leo Andre Berg, 2IND

Nils Jørgen Buljo, 2KTA

Kyrre Lindal, 1STD.

Til toppen