Elevrådet

Bildet av elver rundt et bord - Klikk for stort bildeElevrådsstyret 2023 2024 Jon vidar Bull

Elevrådsstyre skal fremme elevdemokratiet på skolen. Skolens ledelse har møter med elevrådet hvor vi diskuterer hva vi skal jobbe med, og om hvordan vi skal skape Norges beste skole.

Elevrådsstyret skoleåret 2023/24

 

Elevrådsstyret ved Alta vgs
Avdeling Medlem Vara
BY, EL, FB: Birk Thomassen Fosse, 2ELB Emil Skum Vammervold, 1ELB
SR, HO, RM: Viktoria Levang, 2SRA  (nestleder) Vilde Bølgen, 1HOB
TIF: Christina O Mikalsen, 2TRA Adrian Opgård, 2KTA
ST VG1 OG VG3: Johannes Mjøen, 3STB (leder) Torfinn, 3STA
ST VG2, INNFØRINGSKLASSENE Hjalmar Kristensen-Karlsen, 2STC Yaroslav Prykhodo, 1MFA
MK, MD Lene Funck, 2MKA Isabella Kollstrøm, 3MKA
ID, PÅ Even Størdal, 1IFA Mark Hargaut, 3PÅA

Elevrådet har utarbeidet prosedyrer for struktur og fordeling av oppgaver. Alle referater lagres digitalt. Elevrådsleder har ansvar for å innkalle styret til møte. 
 

 

Elevhovedverneombud:                              T

Vara elevhovedverneombud: