Fagopplæringskoordinator

Fagopplæringskoordinator samarbeider bl.a. med Oppfølgingstjenesten, Nav og Opplæringskontorene for å hjelpe ungdom til å få fullført videregående opplæring.

Skolen har fagopplæringskoordinator som skal bistå elever med å fullføre og bestå fagopplæringen, blant annet gjennom å hjelpe deg å skaffe læreplass. Fagopplæringskoordinatoren er skolens bindeledd mot opplæringsbedriftene, og bistår i arbeidet med å formidle læreplasser til lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater. I tillegg jobber fagopplæringskoordinatoren med å gi et opplæringstilbud for de kandidatene som har strykfag slik at de kan fullføre og bestå utdanningen sin.