Rådgivertjenesten

  • Vi har «Åpen dør» og tar imot elever både med og uten timeavtale! Du finner oss i 2.etg. i J-fløya.
  • Vi har taushetsplikt.
  • Vi er der først og fremst for elevene, men samarbeider også internt med avdelingslederne, lærerne, ppt, helsesykepleier, oppfølgingstjenesten og fagopplæringskoordinator, samt eksterne instanser.
  • Alta videregående skole har et helhetlig perspektiv på eleven og ser den sosialpedagogiske rådgivningen og karriereveiledningen i sammenheng.

Sosialpedagogisk rådgivning

Målet med den sosialpedagogiske rådgivningen er å medvirke til at den enkelte elev finner seg til rette på skolen. Vi kan hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringen og for elevens sosiale forhold på skolen.

Ved behov kan eleven få hjelp til:

  • samtale om ulike personlige problem og omfanget av disse.
  • kartlegge hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for hjelpeinstanser utenom skolen.
  • finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt med disse.

 

Karriereveiledning 

Den enkelte elev har rett til rådgivning om utdanning og yrkesvalg. Målet er at elevene gradvis blir bevisst sine egne interesser, ferdigheter og verdier, og får kunnskap, selvinnsikt og evne til selv å kunne avgjøre yrkes- og utdanningsvalg. Rådgivningen skal også utvikle elevens evner til å vurdere konsekvenser av valg og forebygge feilvalg. 

I tillegg gir vi:

  • informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger
  • opplæring og rettledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer.

 

Elever på studiespesialisering, musikk, dans, drama, idrett, medier/kommunikasjon og påbygging kan henvende seg til Tonje Nordby og Beate Helms Ålien

Elevene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan henvende seg til Børge Kjellmo og Tomm Johansen 

 

Husk søknadsfrist på videregående skole