Hvordan finner jeg mine timer?

Du finner din timeplan på hjemmesiden til Alta videregående skole under meny Visma Inschool. Det er oppdateringer hver dag. 

Visma Inscool (menyknapp for å finne timeplanen)

Timeplanen finner du under menyknapp Visma Inschool. Elever logger inn med sin Feide ID og foresatte bruker ID-porten.

Her finner du blant annet timeplan, fravær, anmerkninger og karakterer. Gå til inscholl.zendesk.com for å se introduksjonsvideo til elever

Finner du feil i din timeplan, setter vi stor pris på at du gir oss beskjed. 

Organisering av timeplanen

Elevene har 190 skoledager i året. Skolen har økter på 60 minutter med pause mellom hver økt. Skoledagen starter kl. 08:25 og slutter 16:10. Timeplaner ligger på skolens hjemmeside. Endringer forekommer jevnlig, og timeplanen må derfor sjekkes hver dag.

Det er lagt inn møtetid tirsdager kl. 10:45. Denne brukes til basistimer der elever og kontaktlærere møtes og tar opp forhold knyttet til klassens læringsmiljø, klasseråd der elever kan drøfte saker som er viktige for klassen, samt elevrådsmøter og arbeid med elevdemokrati.