Velkomsthilsen fra rektor Inger Persen  

Velkomsthilsen fra rektor Inger Persen  

Hjertelig velkommen som elev på Alta videregående skole. Vi er glade for å ha akkurat deg som elev.

Vår visjon er å sette spor i nord gjennom å bidra til at du skal få brukt dine evner og utvikle deg som menneske både faglig og sosialt - med en sterk forankring og identitet i nord.

Det kommende skoleåret blir spennende. Vi setter i gang med innføringen av en ny læreplan for alle elever som begynner på vg2. Den legger opp til et større fokus på tverrfaglige temaer som demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling samt folkehelse og livsmestring. I tillegg skal innholdet i fagene fornyes. Elevene skal ha en mer aktiv rolle i læringen. Det blir også ny tilbudsstruktur på yrkesfag.

 

Vi jobber systematisk for et godt skolemiljø og har sammen med elevrådet fokus på hva vi kan gjøre for å utvikle oss som skole. Det vil si en skole der alle elever føler seg inkludert, trives, opplever mestring og føler at de får brukt og utviklet seg som menneske. Vi ønsker aktive elever som har en sterk grad av elevmedvirkning, både i forhold til det som skjer i opplæringen og vurderingen, og hvordan skolen organiseres og drives. For at vi skal lykkes er det helt avgjørende at også DU bidrar til dette på en god måte. Vær aktiv og bidra til et godt læringsmiljø i klassen. Vi oppfordrer deg som er spesielt engasjert til å stille som tillitselev eller elevverneombud for din klasse, og på den måten bidra til utvikling av skolen til det beste for alle elevene.

Jeg gleder meg til et nytt skoleår og ønsker deg til lykke med det nye skoleåret!