Oversikt over hvor mye fravær 10% er

Eleven har rett til å bli varslet dersom fraværet i fag står i fare for å overstige 10 %. Konsekvensene  er at eleven mister retten til halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

Oversikt over hvor mye 10% fravære er
Årstimer i faget Antall skoletimer når 10% er passert per halvår (halvårskarakter) Varsel om mulig tap av halvårskarakter Antall skoletimer når 10% er passert for standpunktkarakter Varsel om mulig tap av standpunktkarakter
56 3 1 6 2
84 5 2 9 4
103 6 2 11 5
112 6 2 12 5
140 7 3 14 7
150 8 3 15 7
159 8 3 16 7
168 9 4 17 8
177 9 4 18 8
197 10 4 20 9
219 11 5 22 10
253 13 6 26 12
281 15 7 29 14
337 17 8 34 16

 

Når får eleven varsel om for høyt fravær?

Eleven skal varsles ved 5% udokumentert fravær. Faglærer varsler eleven i Hypernet (med papirutskrift til foresatte) – og er å anse som en forhåndsvarsel på et evt enkeltvedtak om mistet rett til vurdering. 

Hva skjer når 10%-regelen er oversteget?

Det skal fattes enkeltvedtak på det tidspunkt 10 %-regelen er oversteget. 

Eleven mister ikke retten til opplæring i faget. Eleven kan hospitere i faget ut skoleåret. Det skal føres fravær som vanlig.

Konsekvens av enkeltvedtaket

I samråd med rådgiver kan eleven søke om å gå fra helelev til delelev og melde seg opp som privatist i faget inneværende skoleår. Dersom eleven får innvilget dette, vil elevene bli registrert sluttet i faget i SATS (Servicetorget v Linda). Fraværsføring opphører.