Oppmelding til eksamen

Du melder deg opp til privatisteksamen på Privatistportalen. Oppmelding må være fullført innen fristen, da oppmelding etter fristen ikke godtas.

Hvis du ikke får meldt deg opp, må du sende henvendelse til skolen på epost: alta.vgs@tffk.no med informasjon om:

  • Ditt navn
  • Fag det gjelder
  • Personnummer om mulig
  • Hva problemet spesifikt er
  • Ditt telefonnummer (privatistens mobilnummer)

Oppmeldingsfrist:

  • Våreksamen: 15. januar – 1. februar
  • Høsteksamen: 1. september – 15. september

Meld deg opp i Privatistportalen

Til toppen