Gjennomføring av privatisteksamen

Finn ut hva som skjer på eksamensdagen på de ulike eksamenstypene. 

Husk gyldig legitimasjon

Du må ha med gyldig legitimasjon på eksamensdagen. 

Eksempel på gyldig legitimasjon er: 

 • Bankkort med bilde og fødselsnummer
 • Førerkort eller førerkort-app
 • Pass
 • Nasjonalt ID-kort
 • Gyldig elevkort med bilde

Skriftlig eksamen

For å være godt forberedt til eksamen er det viktig at du leser igjennom eksamensreglementet før du møter opp på eksamensdagen. 

 • På eksamensdagen møter du opp i god tid før eksamen starter. Les mer om oppmøtetid og sted.
 • Kun tillatte hjelpemidler kan ligge på pulten når eksamen starter. Se hvilke hjelpemidler du kan ha med.
 • Når du har fått utdelt eksamensoppgaven, får du ikke forlate lokalet før kl. 10:00.
 • Må du på toalettet eller vil lufte deg, kontakter du en eksamensvakt som følger deg ut.
 • Ved skriftlig eksamen foretrekker vi at du leverer hele besvarelsen digitalt. Ved todelte eksamener leveres del 1 på papir.
 • Dersom du har behov for å skrive for hånd, kan du fortsatt gjøre dette ved eksamener i gamle læreplaner fra 2006–2019 (LK06).
 • Skriftlig eksamen etter nye læreplaner innført i 2020 (LK20) er heldigitale. Logg inn på kandidat-siden til Utdanningsdirektoratet.

Unntak som gjelder til og med våren 2024

Samtlige skriftlige eksamener i matematikk og noen andre realfag etter ny læreplan vil fortsatt være to-delt.

Les mer på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

 • På eksamensdagen møter du opp i god tid før eksamen starter. Les mer om oppmøtetid og sted.
 • Alle eksamenskandidatene møter opp på samme tid. Du må derfor beregne litt ventetid på eksamensdagen. 
 • Når du møter opp, vil du få vite når det er din tur.
 • I de fleste fag får du en kort forberedelsestid før eksamen starter.
 • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. PC, Mac, nettbrett eller mobiltelefon kan brukes med åpent internett.
 • Alle hjelpemidler er tillatt under eksamen, unntatt kommunikasjon med andre. Les mer om hjelpemidler til eksamen.

Praktisk eksamen

 • På eksamensdagen møter du opp i god tid før eksamen starter. Les mer om oppmøtetid og sted.
 • Alle eksamenskandidatene møter opp på samme tid
 • Alle hjelpemidler er tillatt under eksamen, unntatt kommunikasjon med andre

For alle eksamensformer

Last ned retningslinjer for eksamen (PDF, 391 kB)

Hvor lenge varer eksamen?

Varigheten på skriftlig eksamen kan du se ved å gå inn på kandidatsiden til Utdanningsdirektoratet og søke opp faget ditt. Alternativt kan du logge inn i Privatistportalen og se dine oppmeldinger der.

Besøk kandidatsiden til Utdanningsdirektoratet

Logg inn i Privatistportalen

Varigheten på ikke-skriftlig eksamen, kan du se i «Retningslinjer for eksamen» ovenfor. Varigheten som er angitt i Privatistportalen, gjelder for hele partiet og ikke for den enkelte kandidaten. Kontakt eksamensskolen dersom det er uklarheter.

Forbered deg til eksamen

Informasjon om hvordan du kan forberede deg til eksamen, finner du på denne nettsiden