Hjelpemidler på eksamen

Se hva du kan bruke av hjelpemidler på eksamen. Du har selv ansvar for å ha med utstyret du trenger på eksamensdagen. 

Lokale retningslinjer for bruk av hjelpemidler

Fylkeskommunens lokale retningslinjer for eksamen inneholder bestemmelser om bruk av hjelpemidler i kapittel 5. (PDF, 309 kB)

Chatboter

På eksamen er det ikke tillatt å bruke kunstig intelligens i form av chatboter og liknende, uavhengig av om de funger med eller uten nett-tilgang. Dette gjelder for alle eksamensformene.

Velg eksamensform

Skriftlig eksamen

For skriftlig eksamen kan du gå inn på kandidatsiden til Utdanningsdirektoratet for å se hvilke hjelpemidler som er tillatt.

Besøk kandidatsiden til Utdanningsdirektoratet

Du kan laste ned tidligere gitte eksamensoppgaver og eksempeloppgaver fra nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Finn eksamensoppgaver med mer hos Utdanningsdirektoratet.

Se hva Utdanningsdirektoratet skriver om bruken av hjelpemidler.

Egen datamaskin

For skriftlig eksamen etter ny læreplan, er det påkrevd å bruke datamaskin. Uten datamaskin kan du ikke avlegge eksamen. I engelsk og i fremmedspråk må du også ha med hodetelefoner. Disse må tilkobles med kabel.

Privatister som tar eksamen etter gammel læreplan (LK06) kan også benytte datamaskin under skriftlig eksamen.

Du må selv medbringe bærbar PC eller Mac med lader og eventuelt hodetelefoner eller tastatur der det brukes ikke-latinske bokstaver. Eksamensskolen kan ikke stille dette utstyret til rådighet for deg.

Hodetelefoner

Hodetelefoner eller øreplugger er påkrevd der det er angitt i oppgaven (eller forberedelsesdelen), eller hvor det er gjort vedtak om særskilt tilrettelegging som krever bruk av hodetelefoner under eksamen. Disse må tilkobles med kabel. Sjekk nettsiden kandidat.udir.no der du klikker på lenken "Se praktisk info for eksamen" og søker opp faget ditt for å se om det er krav om bruk av hodetelefoner.

bilde av overgang fra USB til 1/4-tommers jack - Klikk for stort bildeDet kan være behov for overgang fra USB på datamaskinen til f.eks. 1/4-tommers jack på hodetelefonene.

Ny eller gammel læreplan

Eksamen etter gamle læreplaner og fag med ny læreplan som har todelt eksamen, kan besvares ved å skrive for hånd. Om faget som du skal ta,  må besvares ved hjelp av en datamaskin eller om du kan skrive for hånd, kan du finne ut av ved å besøke kandidatsiden til Utdanningsdirektoratet.

Besøk kandidatsiden til Utdanningsdirektoratet

Krav til datautstyr

Les om tekniske krav til datautstyr på Utdanningsdirektoratets nettsider

Oppkobling til datanettverk

Oppkobling til kandidatsiden og til nasjonalt godkjente nettressurser skal skje via det trådløse nettverket som er i eksamenslokalet. Bruker-ID og passord får du tildelt i eksamenslokalet.

Det er ikke tillatt å koble seg opp via andre nett. Om du har mobilt bredbånd (for eksempel datatvilling) i maskinen din, bør du fjerne denne før du møter til eksamen. Aktivering av mobilt bredbånd regnes som forsøk på juks, selv om dette skjer automatisk og ufrivillig.

Møt opp i god tid slik at eksamenstiden ikke går med til å løse oppkoblingsproblemer. 

Todelt eksamen

Til og med våren 2024, vil eksamen i samfunnsøkonomi 2, matematikk og enkelte realfag på Vg3, være todelt.

Se om din eksamen er todelt på https://kandidat.udir.no/eksamensinfo.

Innlevering av del 1

Del én skrives for hånd og den vil være uten hjelpemidler.

Innlevering av del 2

Del 2 av eksamen kan besvares med bruk av hjelpemidler. Den kan leveres digitalt ved at hver enkelt kandidat laster den opp i PGSA eller at en av eksamensvaktene laster den opp på vegne av deg. Når du leverer del 2 digitalt, må du levere den som én fil. I matematikk kan du få dette til ved å legge skjermdumper fra regnearket eller Geogebra (for eksempel) inn i et tekstbehandlingsdokument. Da får du samtidig kontroll med sidenummereringen.

Les informasjon om todelt eksamen i matematikk på Udir.no

Digitale verktøy i matematikk

Vi anbefaler på det sterkeste at du også besøker nettsidene til Matematikksenteret (Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen) og leser om digitale ferdigheter og hvordan du arbeider med digitale verktøy.

Les om digitale ferdigheter i matematikk på Matematikksenterets nettsider

Utdanningsdirektoratet har laget en enkel veiledning i hvordan du kan bruke digitale verktøy (regneark, CAS og graftegner) under selve eksamen.

Last ned veiledningen her (PDF, 505 kB).

Åpent internett til eksamen ikke lenger tillatt

I 7 studieforberedende programfag har privatister hatt tilgang til åpent internett tidligere. Inntil videre vil disse fagene nå ha begrenset tilgang, slik det er for de fleste andre skriftlige eksamener.

Les mer om dette på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

Påloggingsside

Kandidatene skal benytte en egen påloggingsside på eksamensdagen. Kandidatnummer og -passord får du av eksamensvakta.

Gå til påloggingssiden

Nettbaserte hjelpemidler til eksamen

Fra og med våren 2017 er det obligatorisk for skoleeier å legge til rette for nettbaserte hjelpemidler under sentralt gitt eksamen. Skoleeier skal også sikre at alle elever og privatister får tilgang til de samme nettbaserte hjelpemidlene.

Les mer om nettbaserte hjelpemidler på skriftlig eksamen på Utdanningsdirektoratets nettsider

Elever og privatister i Finnmark fylkeskommune skal på skriftlig eksamen ha tilgang til nettressurser som er angitt i oversikten til Vigo IKS.

Les om nettressurser som er tilgjengelig på skriftlig eksamen

Ikke tillatt utstyr

Før eksamen starter, kan du bli bedt om å underskrive en ærlighetserklæring der du gir samtykke til inspeksjon av datamaskin med innhold. Kommunikasjon og bruk av internett er ikke tillatt. Dette gjelder også bruk av mobiltelefon og smartklokke osv. som må leveres inn før eksamen starter. De nettressursene som er i oversikten ovenfor på våre nettsider, har du likevel lov til å bruke.

Det er ikke tillatt å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag.

Bruk av egen datamaskin regnes ikke som hjelpemiddel, med unntak av i todelt eksamen som for eksempel matematikk, der det ikke er tillatt å bruke datamaskin under del 1.

Dokumentmal

Det er en fordel for oss om du vil bruke vår dokumentmal når du skriver eksamensbesvarelsen i fag etter gammel læreplan. Kontroller på forhånd at din datamaskin har støtte for redigering av ODT-filer (Open Document Text).

Last ned vår dokumentmal (ODT, 7 kB)

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Hjelpemidler som er tillatt

I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. Dette inkluderer også kommunikasjon. Vær oppmerksom på at skolen ikke tilbyr oppkobling til internett. Det er kandidatens eget ansvar. Du kan bruke din egen PC, Mac, nettbrett eller telefon.

Der flere privatister forbereder seg i samme rom, må de ikke forstyrre hverandre. Kun eksamenskandidater og -vakter har tilgang til forberedelsesrommet.

Under selve eksamen er alle hjelpemidler tillatt unntatt kommunikasjon.

Du finner bestemmelser om dette i retningslinjene for eksamen (PDF, 391 kB)

AnkerPraktisk eksamen

Hjelpemidler som er tillatt

I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. Dette inkluderer også kommunikasjon. Vær oppmerksom på at skolen ikke tilbyr oppkobling til internett. Det er kandidatens eget ansvar. Du kan bruke din egen PC, Mac, nettbrett eller telefon.

Der flere privatister forbereder seg i samme rom, må de ikke forstyrre hverandre. Kun eksamenskandidater og -vakter har tilgang til forberedelsesrommet.

Under selve eksamen er alle hjelpemidler tillatt unntatt kommunikasjon.

Du finner bestemmelser om dette i retningslinjene for eksamen (PDF, 391 kB)