Forbered deg til eksamen

Som privatist er du selv ansvarlig for å forberede deg til eksamen. Ta kontakt med skolen du skal ta eksamen på dersom du trenger informasjon om anbefalte lærebøker eller lærestoff i faget. 

Noen tips fra Utdanningsdirektoratet

Slik forbereder du deg i forkant av skriftlig eksamen:

Se video fra Utdanningsdirektoratet

Retningslinjer for eksamen

Retningslinjene gjelder for Finnmark fylkeskommune. De er oppdatert etter at nye læreplaner (LK20) ble innført høsten 2020. Dokumentet gjelder både for elever og for privatister.

I retningslinjene beskrives hvordan eksamen gjennomføres i praksis.

Les retningslinjer for eksamen her (PDF, 391 kB)

Unntak: Kroppsøving og de fleste idrettsfag avviker fra dette. Se eksamensveiledningen nedenfor.

Spørsmål om retningslinjene kan rettes til eksamensskolen eller til eksamenskontoret eksamen@ffk.no

Læreverk

Som privatist må du selv velge hvilket læremateriell du skal bruke. En rekke digitale læreverk er fritt tilgjengelige på nettsidene til Nasjonal digital læringsarena.

Forberedelsesdag for skriftlig eksamen

Enkelte fag med skriftlig eksamen har forberedelsesdag dagen før eksamen (helg og helligdager ikke medregnet). 

Noen fag har to forberedelsesdager

Disse er:

Fagkode

Fagnavn

Gjennomføringssystem

AUT2102 Automatisering Nytt system (EPS)
AUT3103 Automatiseringsfaget, skriftlig Nytt system (EPS)
AUT4002 Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfaget PGS
AUT4003 Automatiseringsfaget - praksiskandidat PGS
AUT4030 Automatiseringsfaget PGS

Utdanningsdirektoratet publiserer materiell til forberedelsen klokka 09:00 på den første forberedelsesdagen.

Alternativt kan du fra samme tidspunkt hente papirutgaven hos eksamensskolen. Dette gjelder ikke fag med ny læreplan som ikke trykkes og som derfor må lastes ned.

Last ned materiell til forberedelsen av eksamen fra https://kandidat.udir.no/forberedelsesdag

Skriftlig eksamen i fag med ny læreplan

Skriftlig eksamen i fag med ny læreplan (LK20) kan ikke leveres på papir.

Se informasjon om hjelpemidler ved skriftlig eksamen

Informasjon om og eksempel-oppgaver i utvalgte fremmedspråk. Passordet til eksempel-oppgavene, kan du få hos eksamensskolen eller hos eksamenskontoret i fylkeskommunen.

Les også om dette, samt krav til utstyr, på Utdanningsdirektoratets nettsider

Tidligere gitte skriftlige eksamensoppgaver

Tidligere gitte skriftlige oppgaver finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. Oppgaver markert med hengelås er på grunn av beskyttelse av materiale med opphavsrett, passordbeskyttet. Kontakt i så fall eksamensskolen eller eksamenskontoret i fylkeskommunen. Hvis du lurer på hvordan din eksamensbesvarelse ved sentralt gitt eksamen blir vurdert, kan du lese mer om dette på samme nettsted.

Last ned tidligere gitte eksamensoppgaver fra Utdanningsdirektoratets nettsider

Eksamensoppgaver fra muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen publiseres ikke.

Fordypningsemne og valgbare emner

Det er ikke lenger krav om innsending av fordypningsemner eller valgbare emner. Ved behov kan sensorene kontakte kandidaten per e-post eller mobil for å få rede på for eksempel særidrett eller liknende.