Dato, tid og sted for eksamen

Eksamen for privatister arrangeres to ganger i året, i periodene april–juni og november–desember.

Dato for eksamen

Datoer for sentralt og lokalt gitt eksamen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Dato for muntlig eksamen publiseres i Privatistportalen etter hvert som datoene fastsattes (etter oppmeldingsfristen). Du må være innlogget for å se dine planlagte eksamener.

Høsteksamen gjennomføres normalt i perioden 1. november til 16. desember. Våreksamen gjennomføres normalt i perioden 15. april til 15. juni. Ved behov kan eksamen gjennomføres utenom disse periodene.

Muntlig eksamen i de fleste fremmedspråk, gjennomføres kun om høsten. Les mer om dette her.

Endring av eksamensdato

Datoen på muntlige eksamener kan bli endret etter at de er publisert i Privatistportalen. Endringer skyldes oftest sykdom eller at vi ikke klarer å få tak i sensorer til det aktuelle eksamenspartiet. Slike endringer blir varslet via SMS til det mobilnummeret som du har registrert i Privatistportalen. Sjekk derfor at du har korrekt registrering i profilen din.

Eksamenslokaler

Alle privatistskolene benytter egne eksamenslokaler. Du finner informasjon om eksamenslokalene på privatistportalen. 
Gå til privatistportalen
 

Videregående skoler i Finnmark som tilbyr privatisteksamen: