Praktisk info privatister Alta vgs

All informasjon om eksamensdatoer finner du i privatistportalen

Datoer for ikke -  skriftlige eksamener, publiseres 21. mars 2024. Eksamenene er planlagt gjennomført i perioden 15.04 - 08.05.24

All rom og oppmøteinformasjon finner du i privatistportalen

 

Ved fravær på eksamen, må du varsle skolen direkte 

All dokumentasjon knyttet til fravær skal også sendes til postmottaket.

Ny dokumentasjon (vitnemål eller kompetansebevis) bestilles via postmottaket.