Smitteverntiltak på eksamen

Privatisteksamen planlegges gjennomført som normalt. 

Smitteverntiltak

Kandidater som har smittsom sykdom eller som har symptomer på smittsom sykdom, skal ikke møte på eksamen. 

Dersom symptomene er milde, kan du vurdere om du likevel kan møte. Bruk i så fall munnbind dersom sykdommen smittes som dråpesmitte.

Varsling av endringer

Om smittesituasjonen endrer seg, vil hver enkelt kandidat bli varslet om dette på SMS eller e-post.

Kontaktinformasjon som blir benyttet til utsendelse av melding, er den til enhver tid registrerte i Privatistportalen. Sjekk derfor at du har registrert korrekt mobilnummer og e-postadresse i profilen din.

Har du ikke fått varsling om endring, skal du møte til eksamen som planlagt.

Fravær på eksamen

Dokumentert fravær

Etter gitte regler har du rett til utsatt eksamen påfølgende eksamenstermin uten å betale eksamensavgiften på nytt. Alt fravær må dokumenteres.

OBS: Midlertidig regelverk for grunnopplæringen om Covid-19 er ikke lenger gyldig.

Ved dokumentert fravær på eksamensdagen, har du rett til å gå opp til gratis utsatt eksamen første etterfølgende eksamen uten å betale eksamensavgiften på nytt. Deretter bortfaller denne retten.

Les hvordan dette håndteres i praksis i Finnmark fylkeskommune.