Fagvalg for skoleåret 2024/2025

5 Programfag innenfor fagområdet realfag

5.1 Biologi

Om faget Biologi

Biologi er et viktig allmendannende realfag. Uansett hvor dine veier vil gå i fremtiden, vil du på en eller annen måte være en forbruker av naturen og det den gir deg. Å få grunnleggende kunnskaper om naturen vil derfor være viktig for hvordan du foretar dine valg. Forståelse av hva som bidrar til bærekraftig utvikling ligger godt forankret i biologifaget. Det moderne samfunn blir en stadig tøffere konsument av naturen. I fremtiden vil det bli stilt stadig større krav til deg om å tenke på kommende generasjoner.

Emner:

 • naturen rundt oss,
 • de ulike dyr og planters behov,
 • hvordan kroppen fungerer,
 • hormoner og immunitet mot ytre «fiender», våre gener og
 • biologisk mangfold

Spennende og nyttig, uansett hva du skal jobbe med i fremtiden!

Hvilke fag kreves for å velge  Biologi?

Biologi på vgs. består av to 140-årstimers fag - biologi 1 som er et muntlig fag med muntlig, lokalgitt eksamen og biologi 2 som er et skriftlig fag med en skriftlig, sentralgitt eksamen. Kursene kan velges uavhengig av hverandre, men det er en fordel å gjennomføre biologi 1 før du tar biologi 2.

5.2 Fysikk

Om fysikkfaget

Er du interessert i hvordan den fysiske verden er bygget opp fra de minste partiklene til hele universet? Faget gir en innsikt i sammenhenger i naturlige fenomener som energi, krefter, materie og bølger. Fysikk er tett knyttet til teknologisk utvikling som leder til endringer i samfunnet, og kan bidra til å løse globale problemer som klimaendring. Fysikkfaget bidrar til å øke din evne til analytisk tenkning og problemløsing, noe som vil være nyttig i videre studier og arbeidsliv. Utvikling av praktiske ferdigheter er sentralt med fokus på fysikkens eksperimentelle natur. Simulering av prosesser og programmering knyttet til forsøk er også en del av faget. Velkommen til et fag som utvikler forståelse av verden gjennom praktiske observasjoner.

Anbefalte fag

Det er anbefalt å ta R1 matematikk i tillegg til fysikk1, men det er også mulig å gjøre det bra i faget med bare 2P matematikk, hvis du føler du behersker mye algebraisk utregning. Hvis du skal ta fysikk 2, er det sterkt anbefalt at du tar R1 på VG2. Fysikk 2 bygger på fysikk 1. Velkommen til et spennende fag!

Eksamen og vurdering

 • Fysikk 1: Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk, lokalgitt eksamen
 • Fysikk 2: Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen eller sentralgitt skriftlig eksamen.

5.3 Kjemi

Om  kjemifaget?

Livet ditt og det meste som foregår i kroppen din er i virkeligheten kjemi. 

Bare tenk på:

 • Har du vært syk og fått medisiner? Da har du hatt nytte av at noen kan kjemi.
 • Lever du med plast? Ja, det er ikke mulig uten – plast er kjemi.
 • Forurensning og bakterienes virke er kjemi.
 • Alle må ha mat, det er mye kjemi i maten.
 • Alle nye og nyttige materialer som kommer på markedet som for eksempel Gore-Tex og Teflon, er utviklet av kjemikere.
 • Oljen og alt som kommer fra den, utelukkende kjemi. Bruk av disse gir ofte klimagasser – kjemi igjen.
 • På badet og kjøkkenet vil alle glass og bokder inneholde kjemi.

Kort sagt, det meste rundt oss dreier seg om kjemi. Derfor er det også slik at det er fint å kunne litt kjemi i stadig flere yrker. I kjemi blander vi gjerne stoffer for å få frem nye. Mye av undervisningen består av praktiske øvelser og en del regneoppgaver.

Anbefalte fag

Alta vgs. tilbyr kjemi 1 og kjemi 2. Kjemi 2 bygger på Kjemi 1. I kjemi 1 får du som vanlig terminkarakter og standpunktkarakter. I tillegg kan du bli trukket ut til en muntlig-praktisk eksamen på våren. Skummelt fag? Absolutt ikke, men du bør ikke ha allergi mot noen formler og litt matematikk

5.4 Informasjonsteknologi

Hvorfor velge informasjonsteknologi som programfag?

 • It kompetanse er viktig uansett hva du skal studere senere.
 • It kompetanse får du bruk for uansett hvilket yrke du kommer til å få senere.
 • It kompetanse er viktig for å kunne forstå den teknologiske utviklingen. Dette er et satsningsområde både i fagfornyelsen på vgs og i høyere utdanninger på høyskoler og universitet.
 • It kompetanse er også viktig for å kunne delta i debatten om teknologi og samfunnsutvikling. Hvordan foregår undervisningen?
 • Undervisningen både i it1 og it2 er praktisk orientert.
 • Jobber ofte med prosjekter enten individuelt eller i grupper. 
 • Jobber stort sett digitalt, dvs at vi bruker datautstyr og programvare for å løse oppgaver.
 • I både it1 og it2 er det rom for å være både systematisk og kreativ når det gjelder å løse ulike typer av oppgaver.

Faglig Innhold

 •  IT1:
  • Digital samtid
  • Nettsteder og multimedier
  • Programmering
  • Databaser 
 • IT2:
  • Planlegging og dokumentasjon
  • Programmering
  • Multimedieutvikling

Vurdering/Eksamen 

 • IT1:
  • Standpunktkarakter
  • Lokalgitt muntlig-praktisk eksamen
 • It2:
  • Standpunktkarakter
  • Skriftlig sentralgitt eksamen eller lokalgitt muntlig-praktisk eksamen

 

Fagene bygger ikke på hverandre, og kan tas uavhengig av hverandre.

5.5 Teknologi og forskningslære

Teknologi og forskningslære 1

Er du glad i å bygge? Lurer du på hvordan den fysiske verden fungerer? Vil du forstå hvordan teknologien rundt oss blir til og hvordan den påvirker oss og samfunnet? Da er du velkommen til teknologi og forskningslære 1!

I løpet av et år får du trening i å lage produkt fra bunnen av. Du får erfaring i hvordan forskerne jobber på verdensbasis, og du får lære om naturvitenskapen gjennom erfaringer og forsøk. Ikke minst får du jobbe sammen med andre, tilegne deg ny kunnskap om ulike tema og presentere dine funn på en profesjonell måte. Faget er prosjektbasert med fokus på programmering av robot og digital datainnsamling. Produkter er utviklet med bruk av en 3D-skriver.

Forventet forkunnskap

Forventningen er at du kan bruke kunnskap fra 2P matematikk. ToF1 er et bra tillegg til andre realfag med fokus på praktiske prosjekter. Velkommen til et spennende fag.

Teknologi og forskningslære 2

Er du nysgjerrig og har stor utforskertrang? Teknologi og forskningslære 2 gir deg mulighet til å bli kjent med forskning og utviklingsarbeid. Du får innblikk i hvordan teknologi og vitenskapelige tenkemåter har bidratt til store omveltninger i samfunnet vårt. Mobiltelefon, 5G, autonome kjøretøy - kjekt å ha! Men er det noen teknologiske muligheter vi ikke skal benytte oss av selv om det kunne gi fordeler for noen i samfunnet? Vi tar diskusjonen og ser på etiske problemstillinger knyttet til teknologiutvikling og bruken av teknologi. I Beijing er det plagsomt mye luftforurensning - hvordan står det til i Alta? Er det så høy konsentrasjon av svevestøv at det kan være helseskadelig? Planlegging og gjennomføring av eget forskningsprosjekt gir deg mulighet til å finne ut av det, eller andre ting du er nysgjerrig på!

Eksamen og vurdering

Teknologi og forskningslære 1:

Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen.

Teknologi og forskningslære 2:

Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen eller sentralgitt skriftlig eksamen.

Anbefalt fag

Fagene kan tas uavhengig av hverandre.

5.6 Matematikk R og S

S1 og S2

Ønsker du å forstå moderne anvendelser av matematikk i samfunnsfaglige og økonomiske sammenhenger? Vil du utvikle matematisk forståelse og evne til å løse matematiske problemstillinger? Matematikk S handler om å tilegne seg og forstå matematiske verktøy og om å anvende verktøyene i utforsking og analyse av forhold og problemstillinger knyttet til samfunn og økonomi.

Du vil i faget utvikle kompetanse om teoretiske og praktiske anvendelser av matematikk og vil være forberedt til videre arbeid og utdanning som stiller krav om matematisk forståelse. S1 og S2 har emnene sannsynlighet og statistikk, i tillegg til algebra, funksjoner og modellering.

Du kan velge å avslutte etter S1 og få generell studiekompetanse, eller fortsette på S2 som sammen med S1 ofte gir samme muligheter som R1 ved flere universiteter. Ønsker du å bli lærer? Da kan du velge S1 for at opptakskravene er dekket, du trenger ikke karaktersnitt 4 som 1P/2P-løpet krever.

Eksamen og vurdering

Du kan bli trukket ut i skriftlig, sentralgitt eksamen eller muntlig lokalgitt eksamen

R1 og R2

Ønsker du å fordype deg i matematikk og vil forstå moderne anvendelser av matematikk i realfaglige og samfunnsfaglige sammenhenger? Vil du utvikle et presist matematisk språk, og forbedre din evne til problemløsing og øke din matematisk forståelse? Matematikk R handler om å tilegne seg og forstå matematiske verktøy og om å anvende verktøyene i utforsking og analyse av problemstillinger knyttet til realfag og samfunn. Kompetanse om teoretiske og praktiske anvendelser av matematikk forbereder deg til videre arbeid og utdanning som stiller krav om matematisk forståelse. Matematikk R har hovedfokus på emnene algebra og funksjoner, men kommer også innom trigonometri og vektorregning.

Du kan velge å avslutte etter R1 og få generell studiekompetanse, eller fortsette på R2 som gir deg full fordypning i matematikk og mange muligheter på veien videre i studiet.

Eksamen og vurdering

Du kan bli trukket ut i skriftlig, sentralgitt eksamen eller muntlig lokalgitt eksamen