Fagvalg for skoleåret 2024/2025

1 Informasjonom programfag for elever på studiespesialiserende program

Informasjon om innhold i dokumentet

I denne brosjyren vil du finne en oversikt over hvilke programfag Alta videregående skole tilbyr på vg2 og vg3. I tillegg ligger det mulige studieretningsvalg etter videregående opplæring, og forslag til fag man kan velge innenfor interesseområdene. Målet vårt er at du skal bli forberedt til studier på høgskoler og universiteter etter endt skolegang hos oss.

Hva innebærer det å være studieforberedt?

Det å være studieforberedt kan innebære følgende:

  •  Kunne arbeide selvstendig
  •  Ha ferdigheter i skriftlig framstilling
  •  Ha kapasitet til å lese store mengder tekst
  •  Ha evne til kritisk tenkning
  •  Har grunnleggende fagkunnskaper
  •  Ha interesse og motivasjon for å lære
  • Ha evne til å orientere seg og få klarhet i hva som kreves i studiene
    • (NOU 2019: 25: Med rett til å mestre — Struktur og innhold i videregående opplæring)

Hva betyr fagvalget for meg?

Tenk nøye igjennom hva du ønsker å fortsette med etter videregående opplæring, og velg fag du er interessert i å fordype deg i. Programfag er fordypningsfag som krever solid innsats om en skal få gode resultater. Det øker motivasjonen for å lære å vite at fagene du velger her hos oss er nyttige byggesteiner for dine videre studier. Skolen garanterer ikke at alle fag som tilbys blir igangsatt. I siste instans er det dine og dine medelevers valg som avgjør dette. Vårt mål er imidlertid at så mange som mulig skal få sine fagønsker oppfylt. Ta kontakt med rådgiver, faglærere, avdelingsledere eller eldre elever for mer informasjon om de enkelte fag. Lykke til med fagvalget.