Fagvalg for skoleåret 2024/2025

3 Hvilke retningsvalg har vi?

På de neste sidene finner du forslag til mulige retningsvalg du kan ta etter videregående skole. Oversikten er laget med utgangspunkt i mennesketyper med ulike interesser. Nederst på hver side har vi listet opp forslag til studier som vi mener du vil ha et godt utgangspunkt for, dersom du velger blant de programfagene vi anbefaler. Mer informasjon om studiene finner du på Samordna opptak. Noen studier er nevnt for flere mennesketyper. Det betyr at ulike kombinasjoner av programfag kan passe for de samme studiene. Les informasjonen om de ulike retningsvalgene nøye og se om du finner en retning som er interessant for deg. Da vil du også se hvilke programfag vi anbefaler deg å følge på vg2 og vg3. Ta kontakt med rådgiver dersom du ønsker informasjon om muligheter og krav for studier i utlandet. Du kan selvfølgelig også søke hjelp hos rådgiver, kontaktlærer, faglærere og avdelingsledere dersom du har spørsmål til innholdet i denne brosjyren.

3.1 Interessert i ingeniørfag, energi, miljø og klima

Anbefalte fag

biologi - fysikk – kjemi - geofag - matematikk R/S - teknologi og forskningslære

Har du lyst til å forstå mer av verden omkring deg? I realfagene lærer du grunnleggende prinsipper om hvordan naturen er bygd opp. Matematikk er et viktig redskap for å beskrive hvordan ting henger sammen. Realfagene vi tilbyr gir deg grunnleggende forståelse og ferdigheter til å undersøke, tolke og forstå naturens mekanismer.

Godt grunnlag for videre studier i:

Ingeniør/sivilingeniør, nanoteknologi, bioteknologi, medisin, odontologi, farmasi, arkitekt, geologi

3.2 Gründeren - realfag

Anbefalte fag:

teknologi og forskningslære - biologi - entreprenørskap - fysikk - kjemi - matematikk R/S - geofag

Det moderne samfunnet vi lever i ville vært utenkelig uten kunnskaper innen matematikk, fysikk, kjemi og teknologi. Drømmer du om kunne utvikle en ny tjeneste som alle vil kunne dra nytte av? En spennende app? Et nytt klimavennlig kjøretøy? Utvikle nye metoder å dyrke mat på? Mulighetene er mange for deg som er kreativ og innovativ. Disse fagene gir deg grunnleggende verktøy til å utvikle og virkeliggjøre ideene dine.

Godt grunnlag for videre studier i:

Ingeniør/sivilingeniør, industriell design og teknologiledelse, energi og miljø, teknisk design, nanoteknologi, bioteknologi, matteknologi, økonomi, farmasi, arkitekt

3.3 Bedriftsledelse

Anbefalte fag:

entreprenørskap - rettslære - engelsk 1 og 2 – teknologi og forskningslære - næringslivsøkonomi

På Alta videregående skole vil vi utdanne selvstendige unge mennesker som har kompetansen og selvtilliten til å satse på det de brenner for og tror på. Entreprenørskap er faget hvor elevene får prøve å starte sin egen ungdomsbedrift, og jobbe direkte inn mot bedrifter i næringslivet. Ved å kombinere entreprenørskap med for eksemplet rettslære og engelsk, får man en grunnleggende kunnskap i å tolke og bruke norsk og internasjonal lov og rett, samtidig som man får grunnlag til å kommunisere med det internasjonale markedet.

Godt grunnlag for videre studier i:

Engelsk, litteraturvitenskap, økonomi, markedsføring, rettsvitenskap(juss), entreprenørskap, eiendomsmegling, europastudier, administrasjon og ledelse, innovasjon, internasjonal kommunikasjon

3.4 Kommunikativ formidler og interessert og glad i mennesker

Anbefalte fag:

Psykologi- sosiologi og sosialantropologi - sosialkunnskap - rettslære - reiseliv og språk - engelsk 1 

Det å ha kunnskap om og forstå mennesker vil samfunnet alltid ha bruk for. Disse fagene er nyttige for alle jobber hvor du kommer i kontakt med andre mennesker. Fagene vil bidra til at du klarer å se mennesker, situasjoner og samfunnet fra ulike perspektiv. Dette er spesielt viktig i yrker hvor det er behov for å forstå at mennesker fra ulike kulturer kan oppleve verden, samfunnet og hverandre på ulike måter. Sosiologer og psykologer jobber i ideelle organisasjoner, offentlige tjenester, helse og sosialtjenester, undervisning, kommunikasjon og media.

Godt grunnlag for videre studier i:

Psykologi, personalledelse, administrasjon og ledelse, markedsføring, språkvitenskap, religionsvitenskap, pedagogikk og lærerstudier, barnevern, sosiologi, kjønnsstudier, sykepleie, vernepleie, fysioterapi, kriminologi, teologi, politi

3.5 Interessert i politikk, globalisering, internasjonalt samarbeid og diplomati

Anbefalte fag:

reiseliv og språk - engelsk 1 – engelsk 2 - rettslære - psykologi – sosiologi og sosialantropologi – sosialkunnskap - næringslivsøkonomi - spansk – tysk – fransk fordypning

Verden i dag står overfor stadig større utfordringer vi mennesker må stå sammen om å løse globalt. Vi må samarbeide på tvers av nasjonstilhørighet. Klimaspørsmålet og demokratiets utfordringer med tanke på den digitale tidsalderen er eksempler som viser behovet for kompetanse innen politikk, rettsvitenskap, samfunnsvitenskap og språk. Samfunnsvitere jobber blant annet i offentlig forvaltning, innovasjon og utvikling, kommunikasjon, ideelle organisasjoner og innen salg og markedsføring.

Godt grunnlag for videre studier i:

Reiseliv, språkfag, statsvitenskap, rettsvitenskap(juss), sosionom, administrasjon og ledelse, lærerstudier, internasjonale studier, samfunnsøkonomi, politi

3.6 Omsorg for livet på jorda og mennesket

Anbefalte fag:

biologi –kjemi- geofag -psykologi- matematikk S1/R1 - fysikk – sosiologi og sosialantropologi - sosialkunnskap

Fascineres du av naturen og mennesket? Lurer du på hva som skjer i små celler, hvordan mennesket og andre levende organismer fungerer eller hvordan livet på jorda utvikler seg? Bærekraft, helse og livsvilkår er viktige stikkord i dag. I framtida vil det være behov for folk som forstår både natur og mennesker og klarer å ha et helhetlig og tverrfaglig perspektiv på tilværelsen. Disse fagene gir deg et godt grunnlag for å studere videre innen helsefag eller med naturforvaltning.

Godt grunnlag for videre studier i:

medisin, sykepleie, veterinær, fysioterapi, lærerstudier, sosionom, sosialantropologi, psykologi, matteknologi, ernæring, bioingeniør, bioteknologi, audiolog