Teknologi og forskningslære

Teknologi og forskningslære 1

Er du glad i å bygge? Lurer du på hvordan den fysiske verden fungerer? Vil du forstå hvordan teknologien rundt oss blir til og hvordan den påvirker oss og samfunnet? Da er du velkommen til teknologi og forskningslære 1! I løpet av et år får du trening i å lage produkt fra bunnen av. Du får erfaring i hvordan forskerne jobber på verdensbasis, og du får lære om naturvitenskapen gjennom erfaringer og forsøk. Ikke minst får du jobbe sammen med andre, tilegne deg ny kunnskap om ulike tema og presentere dine funn på en profesjonell måte. Faget er prosjektbasert med fokus på programmering av robot og digital datainnsamling. Produkter er utviklet med bruk av en 3D-skriver. Forventningen er at du kan bruke kunnskap fra 2P matematikk. ToF1 er et bra tillegg til andre realfag med fokus på praktiske prosjekter. Velkommen til et spennende fag!

 

Teknologi og forskningslære 2

Er du nysgjerrig og har stor utforskertrang? Teknologi og forskningslære 2 gir deg mulighet til å bli kjent med forskning og utviklingsarbeid. Du får innblikk i hvordan teknologi og vitenskapelige tenkemåter har bidratt til store omveltninger i samfunnet vårt. Mobiltelefon, 5G, autonome kjøretøy - kjekt å ha! Men er det noen teknologiske muligheter vi ikke skal benytte oss av selv om det kunne gi fordeler for noen i samfunnet? Vi tar diskusjonen og ser på etiske problemstillinger knyttet til teknologiutvikling og bruken av teknologi. I Beijing er det plagsomt mye luftforurensning - hvordan står det til i Alta? Er det så høy konsentrasjon av svevestøv at det kan være helseskadelig? Planlegging og gjennomføring av eget forskningsprosjekt gir deg mulighet til å finne ut av det, eller andre ting du er nysgjerrig på!

Eksamen og vurdering

Teknologi og forskningslære 1: Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen.

Teknologi og forskningslære 2: Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen eller sentralgitt skriftlig eksamen.

Fagene kan tas uavhengig av hverandre.

Læreplan teknologi og forskningslære