Matematikk for vg1 Studiespesialiserende

På Vg1 skal elevene velge mellom P-matematikk eller T-matematikk. Valget har betydning for hvilket matematikkløp eleven ønsker å følge.

Etter Læreplan er matematikk obligatorisk fellesfag i to år i videregående opplæring, med 140 årstimer for Vg1 og 84 årstimer for Vg2. I Vg1 gis faget i to varianter: 1T og 1P. I Vg2 må de som ikke ønsker matematikk som programfag (fordypning) ta faget 2P.

Vi har tre vanlige matematikkløp i videregående skole:

1. Et løp uten fordypning i matematikk (minstekrav for å få generell studiekompetanse):

1P - 2P

 2. Et løp med fordypning i realfagsmatematikk (R1 inngår ofte i krav til spesiell studiekompetanse):

1T - R1 - R2

Her kan man stoppe etter R1. R2 inngår som krav til noen spesielle utdanninger.

3. Et løp med fordypning i samfunnsfagsmatematikk:

1P/T - S1 - S2

Her kan man stoppe etter S1. S1+S2 kan erstatte krav om R1 i noen utdanningsløp på universitet/høgskole

T-matematikk:

  • Teoretisk orientert
  • Legger grunnlag for videre fordypning i matematikk
  • Matematiske arbeidsområder som er mer abstrakte enn i den praktiske matematikken

P-matematikk:

  • Praktisk orientert

For mer spesifikk informasjon om hvilke fag man trenger for videre utdanning etter videregående skole kan man se i studiehåndboka, se på nettstedet www.vilbli.no eller ta kontakt med rådgivere på skolen. For mer informasjon om fagprogrammene kan man gå inn på nettstedet www.udir.no.

Fellesfaget matematikk inngår i den generelle studiekompetansen som man må ha bestått for videre studier.