Sosiologi og sosialantropologi

Synes du det er spennende å lære om samfunnet og likte du samfunnskunnskap vg1? Da kan sosiologi og sosialantropologi være faget for deg. Det er en mulighet til å utforske egen og andres kultur, innblikk i sosialiseringsprosessen og en mer vitenskapelig tilnærming til vår kunnskap om samfunnet og individet.

Hva lærer du?

Faget er et såkalt begrepsfag, så en vesentlig del av faget handler om samfunnsvitenskapelige begreper.

Noen sentrale tema er:

  • Metode og kildebruk (hvordan vi skaffer oss kunnskap om samfunnet og kulturer)
  • Sosialisering
  • Kulturforståelse

Faget skal også skape forståelse av ulike levemåter og perspektiver, og slik utvikle demokratisk medborgerskap i det mangfoldige samfunnet. Faget skal bidra til elevenes forståelse av hvordan samfunn, kultur og individ preges av mangfold, globalisering og raske teknologiske endringer og slik legge til rette for aktiv samfunns- og yrkesdeltakelse

Eksamen for elever

Eleven kan trekkes ut til en muntlig lokalgitt eksamen. Eksamen har en forberedelsedel.

Læreplan sosiologi og sosialantropologi som ligger på Udir.no