Sosialkunnskap

Du har flaks som er født i verdens beste land! Men hvorfor regnes egentlig Norge som verdens beste land å bo i, og kan dette endre seg? Dette er et sentralt spørsmål i faget sosialkunnskap. Sosialkunnskap er et samfunnsfag som søker å kunne forstå og forklare hva en velferdsstat er, og hvordan det påvirker oss på alle nivå. Vi fordyper oss også i menneskerettigheter.

Sentrale tema i faget

Livsmestring og livsfaser (fra barndom til alderdom), utenforskap og sosiale problemer (for eksempel vold og trakassering), krisemestring, velferdsstat og velferdsforskjeller, sosialisering, kjønn og identitet.

Hvorfor velge faget

Du velger sosialkunnskap om du liker å utforske samfunnsforhold på samfunn- og individnivå, samtale og reflektere i små og større grupper, lese, se og reflektere over filmer og fenomen vi finner rundt oss, skrive og drøfte, stille spørsmål og undersøke ved å intervjue og observere mennesker. Vi prøver å jobbe variert både i og utenfor klasserommet, og sammen bli klokere på samfunnet vi lever i.

Sosialkunnskap er et selvstendig samfunnsfag, men det er en fordel om du har sosiologi og sosialantropologi året før (vg2). Det kan passe for deg som ønsker å jobbe med barn og ungdom, med helse, som politi eller med sårbare grupper, og også for deg som kanskje vil forske eller jobbe i samfunnsinstitusjoner.

Eksamen

Eleven kan trekkes ut til skriftlig sentralgitt eksamen eller muntlig eksamen, som utarbeides lokalt.

Læreplan sosialkunnskap på udir.no