Reiseliv og språk 1 og 2

Faget reiseliv og språk 2 bygger på reiseliv og språk 1. Du må derfor ta reiseliv og språk 1 før du kan ta reiseliv og språk 2.

Liker du å reise? Vil du jobbe i verdens største næring og bidra til å gi de som reiser helt unike opplevelser? Da velger du reiseliv og språk 1 og 2!

Hva lærer du?

Faget reiseliv og språk handler om å forstå bærekraftig reiseliv nasjonalt og globalt. Faget skal gi elevene kunnskap om sammenhenger mellom turistenes individuelle valg, bedriftenes valg og samfunnets krav og forventninger. Reiseliv og språk skal bidra til at elevene blir engasjerte og kritisk tenkende deltakere i samfunn og arbeidsliv.

Reiseliv og språk skal bidra til elevenes identitetsutvikling gjennom at de får kunnskap om og reflekterer over ulike kulturer og verdier. Faget skal styrke elevenes evne til å vise forståelse og respekt for kulturelt mangfold, særlig med tanke på påvirkningen reiselivsnæringen kan ha på lokalbefolkning, urfolk og minoriteter.

Bærekraftprinsippene er et viktig fundament i faget og skal bidra til etisk bevissthet om hvordan man bruker og ivaretar ressurser. Faget skal stimulere elevenes kreativitet og skaperglede gjennom både teoretiske tilnærminger og praktiske aktiviteter der dialog og samarbeid står sentralt.

Eksamen for elever

Reiseliv og språk 1: Eleven kan trekkes ut til en muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen har en forberedelsedel.

Reiseliv og språk 2: Eleven kan trekkes ut til en skriftlig eller en muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Læreplan reiseliv og språk