Psykologi

Du kan ta fagene uavhengig av hverandre. Det vil si at du kan ta psykologi 2 uten å ha tatt psykologi 1 først. Det er likevel en stor styrke å ha tatt psykologi 1 før du tar psykologi 2 da psyologi 1 legger det teoretiske grunnlaget for teoriene i psykologi 2.

Hva lærer du?

Psykologi handler om hvorfor vi tenker, føler og handler som vi gjør.

Psykologi 1

Faget gir en innføring i sentrale psykologiske emner som utviklingspsykologi, læringspsykologi, biologisk psykologi og helsepsykologi. Du vil her lære mer om for eksempel ulikheter i gutters og jenters seksualitet, hvordan barn knytter seg til omsorgspersoner, hvor mye av din intelligens som skyldes arv og miljø, hva som skjer i hjernen når vi inntar rusmidler og hvordan vi får angst, men også hvordan vi selv kan være med å forebygge stressreaksjoner og skape oss en god livskvalitet.

I psykologi 1 skal vi få en oversikt over psykologifaget og ulike psykologiske perspektiv. Dette gjør vi ved å sette oss godt inn i ulike teorier, men også jobbe med praktiske «case» som vi anvender teoriene på. Vi prøver ulike hukommelsesteknikker, tar IQ-testen og tar også en personlighetstest for å lære om våre egne personlighetstrekk, og hvilke styrker og svakheter slike tester har.

Faget er spesielt nyttig hvis du har lyst til å ta høyere utdanning innen områdene helse, utdanning, markedsføring og salg med mer. Hvis du har et ønske om å forstå deg selv og andre mennesker, er dette faget for deg.

Psykologi 2 

I løpet av dette året skal vi få en oversikt over psykologifaget og ulike psykologiske perspektiv. Dette gjør vi ved å sette oss godt inn i ulike teorier, men også ved å jobbe med praktiske «case» som vi anvender teoriene på. Vi prøver ulike hukommelsesteknikker, tar IQ-testen og tar også en personlighetstest for å lære om våre egne personlighetstrekk, og hvilke styrker og svakheter slike tester har. Faget er spesielt nyttig hvis du har lyst til å ta høyere utdanning innen områdene helse, utdanning, markedsføring og salg med mer. Hvis du har et ønske om å forstå deg selv og andre mennesker, er dette faget for deg.

Anbefalte fag

Du kan ta fagene uavhengig av hverandre. Det vil si at du kan ta psykologi 2 uten å ha tatt psykologi 1 først. Det er likevel en stor styrke å ha tatt psykologi 1 før du tar psykologi 2, da psykologi 1 legger det teoretiske grunnlaget for teoriene i psykologi 2.

Eksamen og vurdering

Du kan bli trukket ut til muntlig, lokalgitt eksamen i psykologi 1.

Du kan bli trukket ut til skriftlig, sentralgitt eller muntlig, lokalgitt eksamen i psykologi 2