Næringslivsøkonomi

Fagene økonomistyring og økonomi og ledelse bygger på hverandre. Det vil si at du må ta økonomistyring før du kan ta økonomi og ledelse.

Økonomistyring

Økonomistyring handler om hvordan bedrifter jobber til daglig for å ha kontroll på økonomien.

Du lærer om bedrifter og hvordan bedrifter planlegger og driver for å oppnå målet om å tjene penger. Dersom du har lyst å lære om blant annet lønn, regnskap og budsjett og i tillegg har sans for orden og struktur, passer økonomistyring godt for deg.

 

Økonomi og ledelse

Økonomi og ledelse handler om hvordan bedrifter tar strategiske beslutninger for å oppnå målet om å tjene penger. Du lærer også om ledelse, og hvordan ledelse kan påvirke det samme målet.

Dersom du er analytisk og ønsker å lære noe om hvordan du kan bli en god leder, passer økonomi og ledelse godt for deg.

Generelt om fagene

Dersom du kunne tenke deg å studere økonomi etter videregående skole, er det en fordel å ha både økonomistyring og økonomi og ledelse.

Om du skal studere noe annet, vil likevel fagene gi deg en god forståelse av økonomi generelt, noe som du kan ha nytte av i enhver jobb. Økonomiforståelse blir verdsatt av arbeidsgivere.

Du vil også få kunnskap som du vil ha nytte av i ditt privatliv, som f.eks. om lønn og skatt.

Du lærer faget i stor grad gjennom praktisk jobbing med veiledning av lærer i klasserommet. Faget er i mindre grad et typisk «lesefag». Fagene undervises av lærere med bred kompetanse fra privat næringsliv og som kjenner fagene godt.

Eksamen og vurdering

Standpunktkarakter i begge fag.

I begge fag kan du bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen eller skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig-praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt

Læreplan for næringslivsøkonomi