Matematikk R og S

S1 og S2

Ønsker du å forstå moderne anvendelser av matematikk i samfunnsfaglige og økonomiske sammenhenger? Vil du utvikle matematisk forståelse og evne til å løse matematiske problemstillinger? Matematikk S handler om å tilegne seg og forstå matematiske verktøy og om å anvende verktøyene i utforsking og analyse av forhold og problemstillinger knyttet til samfunn og økonomi.

Du vil i faget utvikle kompetanse om teoretiske og praktiske anvendelser av matematikk og vil være forberedt til videre arbeid og utdanning som stiller krav om matematisk forståelse. S1 og S2 har emnene sannsynlighet og statistikk, i tillegg til algebra, funksjoner og modellering.

Du kan velge å avslutte etter S1 og få generell studiekompetanse, eller fortsette på S2 som sammen med S1 ofte gir samme muligheter som R1 ved flere universiteter. Ønsker du å bli lærer? Da kan du velge S1 for at opptakskravene er dekket, du trenger ikke karaktersnitt 4 som 1P/2P-løpet krever.

Du kan bli trukket ut i skriftlig, sentralgitt eksamen eller muntlig lokalgitt eksamen.

Læreplan for matematikk for samfunnsfag

R1 og R2

Ønsker du å fordype deg i matematikk og vil forstå moderne anvendelser av matematikk i realfaglige og samfunnsfaglige sammenhenger? Vil du utvikle et presist matematisk språk, og forbedre din evne til problemløsing og øke din matematisk forståelse? Matematikk R handler om å tilegne seg og forstå matematiske verktøy og om å anvende verktøyene i utforsking og analyse av problemstillinger knyttet til realfag og samfunn. Kompetanse om teoretiske og praktiske anvendelser av matematikk forbereder deg til videre arbeid og utdanning som stiller krav om matematisk forståelse. Matematikk R har hovedfokus på emnene algebra og funksjoner, men kommer også innom trigonometri og vektorregning.

Du kan velge å avslutte etter R1 og få generell studiekompetanse, eller fortsette på R2 som gir deg full fordypning i matematikk og mange muligheter på veien videre i studiet.

Du kan bli trukket ut i skriftlig, sentralgitt eksamen eller muntlig lokalgitt eksamen

Læreplan for matematikk for realfag