Informasjonsteknologi

Hvorfor velge informasjonsteknologi som programfag?

 • It kompetanse er viktig uansett hva du skal studere senere.
 • It kompetanse får du bruk for uansett hvilket yrke du kommer til å få senere.
 • It kompetanse er viktig for å kunne forstå den teknologiske utviklingen. Dette er et satsningsområde både i fagfornyelsen på vgs og i høyere utdanninger på høyskoler og universitet.
 • It kompetanse er også viktig for å kunne delta i debatten om teknologi og samfunnsutvikling. Hvordan foregår undervisningen?
 • Undervisningen både i it1 og it2 er praktisk orientert.
 • Jobber ofte med prosjekter enten individuelt eller i grupper.
 • Jobber stort sett digitalt, dvs at vi bruker datautstyr og programvare for å løse oppgaver.
 • I både it1 og it2 er det rom for å være både systematisk og kreativ når det gjelder å løse ulike typer av oppgaver. Faglig Innhold

 IT1:

 • Digital samtid
 • Nettsteder og multimedier
 • Programmering
 • Databaser

 IT2:

 •  Planlegging og dokumentasjon
 •  Programmering
 • Multimedieutvikling Vurdering/Eksamen

 

Vurdering og eksamen

· IT1:

 • Standpunktkarakter
 • Lokalgitt muntlig-praktisk eksamen

· It2:

 • Standpunktkarakter
 • Skriftlig sentralgitt eksamen eller lokalgitt muntlig-praktisk eksamen

Fagene bygger ikke på hverandre, og kan tas uavhengig av hverandre.

Læreplan for informasjonsteknologi