Geofag

Hva lærer du i geofag?

Geofag handler om å forstå jordsystemene, både hvordan de virker sammen og hver for seg, og hvordan de former jorda over tid. Geofaglige undersøkelser bidrar til å utvikle en helhetlig forståelse av jorda som system og menneskets plass i jordsystemene. Videre skal faget bidra til kunnskap om hvordan klimaendringer, naturfarer og ressursutnyttelse påvirker enkeltmennesket og samfunnet. Fordypning i geofaglige problemstillinger forbereder elevene til videre studier og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Anbefalte fagkombinasjoner

Geofag 1 og geofag 2 kan tas uavhengig av hverandre. I geofag 1 kan du bli trukket ut til lokalgitt muntlig-praktisk eksamen, og i geofag 2 kan du bli i tillegg bli trukket ut til sentralgitt skriftlig eksamen

Læreplan i geofag.