Fysikk

Hva lærer du i fysikk?

Er du interessert i hvordan den fysiske verden er bygget opp fra de minste partiklene til hele universet? Faget gir en innsikt i sammenhenger i naturlige fenomener som energi, krefter, materie og bølger. Fysikk er tett knyttet til teknologisk utvikling som leder til endringer i samfunnet, og kan bidra til å løse globale problemer som klimaendring. Fysikkfaget bidrar til å øke din evne til analytisk tenkning og problemløsing, noe som vil være nyttig i videre studier og arbeidsliv. Utvikling av praktiske ferdigheter er sentralt med fokus på fysikkens eksperimentelle natur. Simulering av prosesser og programmering knyttet til forsøk er også en del av faget. Velkommen til et fag som utvikler forståelse av verden gjennom praktiske observasjoner.

Anbefalte fagkombinasjoner

Det er anbefalt å ta R1 matematikk i tillegg til fysikk 1, men det er også mulig å gjøre det bra i faget med bare 2P matematikk, hvis du føler du behersker mye algebraisk utregning. Hvis du skal ta fysikk 2, er det sterkt anbefalt at du tar R1 på VG2. Fysikk 2 bygger på fysikk 1. Velkommen til et spennende fag!

Eksamen og vurdering

Fysikk 1: Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk, lokalgitt eksamen.

Fysikk 2: Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen eller sentralgitt skriftlig eksamen.

Læreplan for fysikk