Entreprenørskap

Du kan ta fagene uavhengig av hverandre. Det vil si at du kan ta entreprenørskap 2 uten å ha tatt entreprenørskap 1 først.

Entreprenørskap 1 og 2

Er du en type som har mange idéer og liker du å skape noe nytt, eller lurer på hva du skal studere videre og hvilket yrke du skal satse på? Kanskje du synes markedsføring og økonomi er spennende, og lurer på om det er muligheter for at disse fagene kan brukes for å skape en bærekraftig utvikling? Da er entreprenørskap et riktig valg for deg.

Hva lærer du?

Entreprenørskap og bedriftsutvikling skal øke kompetansen om hvordan en bedrift etableres, drives og utvikles. Faget skal øke forståelsen for etiske og miljømessige konsekvenser ved næringsvirksomhet. Opplæringen tar for seg ulike fagområder som ledelse, økonomi, markedsføring, salg og personalpolitikk. Faget skal gi innsikt i innovasjon og hva dette betyr for bedriftsutvikling og verdiskapning.

Her får du mulighet til å utvikle dine evner til å samarbeide med andre og bygge nettverk som du kan dra nytte av senere i utdanning eller jobb.

Dette faget vil stimulere til nysgjerrighet, kreativitet og evne til initiativ, refleksjon og helhetlig tenkning.

Elever med disse fagene er attraktive kandidater i framtidens jobbmarked.

Eksamen og vurdering

I entreprenørskap 1 kan du bli trukket ut til muntlig-praktisk lokalgitt eksamen.

I entreprenørskap 2 kan du bli trukket ut til skriftlig sentralgitt eller muntlig-praktisk lokalgitt eksamen.

Læreplan entrepenørskap og bedriftsutvikling