Biologi

Hva lærer du i biologi?

Biologi er et viktig allmenndannende realfag. Uansett hvor dine veier vil gå i fremtiden, vil du på en eller annen måte være en forbruker av naturen og det den gir deg. Å få grunnleggende kunnskaper om naturen vil derfor være viktig for hvordan du foretar dine valg. Forståelse av hva som bidrar til bærekraftig utvikling ligger godt forankret i biologifaget. Det moderne samfunn blir en stadig tøffere konsument av naturen. I fremtiden vil det bli stilt stadig større krav til deg om å tenke på kommende generasjoner.

Emner

  • naturen rundt oss
  • de ulike dyr og planters behov
  • hvordan kroppen fungerer
  • hormoner og immunitet mot ytre «fiender»
  • våre gener og bioteknologi
  • biologisk mangfold

Spennende og nyttig, uansett hva du skal jobbe med i fremtiden!

Antall timer og eksamen

Biologi på vgs. består av to 140-årstimers fag - biologi 1 som er et muntlig fag med muntlig, lokalgitt eksamen og biologi 2 som er et skriftlig fag med en skriftlig, sentralgitt eksamen. Kursene kan velges uavhengig av hverandre, men det er en fordel å gjennomføre biologi 1 før du tar biologi 2.

Læreplan for biologi