Status radontiltak ved Alta videregående skole

Det er radonholdige gasser i grunnen i området Sandfallet/sentrum hvor deler av skolen ligger. 

Vi samarbeider med Eurofins Radonlab AS og har med hjelp av dem målt radonnivåene og gjennomført tiltak for å redusere disse. Prosessen har foregått siden 2015.  Vi skal kontrollmåle følgende:

 • Alle nybygg
 • Alle bygg hvor det er gjennomført tiltak
 • Alle bygg hvor vi har hatt usikre verdier
 • Alle bygg med lave verdier

Målinger skal gjennomføres i vinterhalvåret da radonkonsentrasjonene er høyest.

Informasjon om gjennomførte tiltak per 28. april 2021.

 • Vi har nå fått resultatene fra fase 1 målingene som er gjennomført i løpet av vinteren. Dette gjelder fløyene T, S og N. Kort oppsummert forteller disse at døgnmiddelverdiene er gode for verkstedene i T-fløy og klasserommene i S-fløy. Noen rom har likevel verdier over grenseverdien 200. Det bestilles fase 2 målinger som gjennomføres i løpet av neste vinter. Her tar man hensyn til ventilasjon og logger verdiene i arbeidstiden. I etterkant av fase 2 målingene bestemmes det om det skal settes inn tiltak noen plasser i disse fløyene.

Informasjon om gjennomførte tiltak per 27. oktober 2020.

 • Et generelt tiltak som gjennomføres er økt ventilasjonstid med oppstart av ventilasjonen 2 timer før skolestart og ventilasjon går til 19.00. Logging av verdiene har vist at ventilasjon har effekt på konsentrasjonene.
 • Det er montert radonbrønner på elevboligene og satt inn ekstra radonvifte. Dette tiltaket er allerede kontrollmålt og verdiene på elevboligene er lave og innenfor referanseområde.
 • Det er montert radonbrønner i kjeller på J/K for å redusere radonkonsentrasjonene i J/K/L.
 • Det er montert radonbrønner i kjeller på V for å redusere radonkonsentrasjonene på V.
 • Det er montert radonbrønner på Y for å redusere radonkonsentrasjonene på Y.
 • Det er gjennomført diverse tettinger av gulv på Y og sprekker på V og Y.
 • Prøvestasjonen på KEM på V-fløy er ombygd med radonsperre.
 • Vi har underveis i prosessen rådført oss med kommuneoverlege, Eurofins Radonlab AS og bedriftshelsetjeneste. I tillegg har vi orientert internt, eiendomsavdelingen i TFFK (tidligere FFK), arbeidstilsynet og helsetilsynet.
Til toppen