Parkering ved Alta videregående skole

Skolen har ulike soner for parkering. Vi oppfordrer alle til å respektere soneinndelingen.

Vis hensyn til andre trafikanter og benytt merket parkering.

Kart for parkering - Klikk for stort bildeKart for parkering