Parkering og endring av undervisningsrom i Finnmarkshallen

Finnmarkshallen har leid ut deler av hallen og parkeringsplassen foran hallen til Forsvaret, og skolen må gjøre midlertidige tilpasninger.

Timer i kroppsøving og idrett

Lærerne har laget en alternativ plan for den delen av undervisningen som blir berørt. Vi vet det vil medføre noen ulemper, men ber alle være smidige slik at vi får løst dette på en best mulig måte. 

Håndballhallen og alle rom i 1 etasje vil de være opptatt fra 4. mars til 15 mars.  Muligheter for at det kan bli kuttet i endene, men dette er datoene som det er tatt høyde for.

Fotballhallen vil være tilgjengelig, men det må dusjes i 2 etasje på høyre side når du kommer opp trappa.

I fotballhallen vil det bli lagt ut håndballgulv fra mandag av. ( Skjærer det seg med dugnadsfolk søndagen, blir ikke gulvet på før i løpet av mandagen.) Her er masse usikkerhet om omfanget. 

Deler av parkeringen utenfor Finnmarkshallen er sperret

Fra mandag 4. mars vil ca ¼ del av parkeringsplassen være reservert/avsperret  til Forsvaret. Så lenge parkingsplassen her er stengt vil det være mulig å parkere foran hovedinngangen i den delen som er mellom den opphøyde delen og busstoppet. Det vil bli satt opp gjerder som anmerker parkeringsområdet slik at vi opprettholder tilgangen til hovedinngangen til skolen. Dette vil maks vare til og med fredag 15 mars. Vi kommer tilbake med ny informasjon dersom det blir endringer.