Internasjonalt samarbeid

Skolen kan nå tilby elever og lærere opphold i utlandet gjennom Erasmus+. Det nordiske samarbeidsprosjektet Nordpuss Junior gir muligheter til å bli bedre kjent med våre naboland Danmark og Sverige.

Erasmus+
Alta Videregående skole har blitt akkreditert i Erasmus+ systemet. Det betyr at skolen kan tilby sine elever og lærere opphold i utlandet som en del av studier eller kompetanseheving for ansatte.
Å få Erasmus akkreditering betyr at skolen er forhåndsgodkjent i Erasmus+ for hele programperioden fram til 2027. Dette gir oss mulighet til å tilby yrkesfagelever praksisopphold i utlandet. Vi kan tilby elever på studiespesialisering å ha utveksling med skoler i Europa. Vi kan tilby lærere og ansatte å ha lengre eller kortere opphold ved en skole i Europa som en del av vår kompetanseheving og skoleutvikling. Vi kan legge disse mulighetene og tiltakene inn i våre langsiktige planer for elevutveksling, utvikling og kompetanseheving, og vi kan forberede våre elever på studier i utlandet eller på jobber i et internasjonalt arbeidsmarked. Skolen har fått akkreditering både for skolesektoren (studieforberedende) og for yrkesopplæringen. Dette gir oss fantastiske muligheter til å skreddersy opplæringen for elever som ønsker å ha praksis eller deler av sin opplæring i utlandet eller ansatte som ønsker hospitering, kurs eller jobbskygging ved en skole utenfor Norge.

Nordpluss Junior
Vi har fått godkjent våre søknader om samarbeid med Skanderborg vgs i Danmark og Fridagymnaset i Vänersborg i Sverige. Dette betyr at elever og lærere ved studieforberedende til høsten skal samarbeide med elever og lærere fra hhv Danmark og Sverige. Prosjektenes formål er blant annet og forbedre elevenes bevissthet om klimaendringer, samt å gi dem innblikk i nordisk språk og kultur. Dette skal gjøres gjennom digitalt samarbeid, elevutvekslinger og jobbskygging for ansatte.
Prosjektene vil gi våre elever og lærere bedre muligheter til å bli kjent med kulturelle forskjeller, skolesystem, elever og lærere i våre naboland Danmark og Sverige.